Pojęcia podstawowe

advertisement
Wizualizacja bazy danych
•Baza danych – uporządkowany zbiór wzajemnie powiązanych
informacji, które możemy szybko odszukać!
np. książka telefoniczna, kartoteki pacjentów, kartoteki pracowników,
osobisty notes z adresami, tabela w dzienniku lekcyjnym
•Programy obsługi baz danych – programy za pomocą których
informacje są gromadzone, przechowywane i przetwarzane. .
np.. MS. Works. Microsoft Access
Możliwości programów baz danych:
•Tworzenie i modyfikowanie baz
•Zapisywanie, aktualizowanie i usuwanie baz
•Szybkie wyszukiwanie danych
•Sortowanie (porządkowanie) danych
•Filtrowanie ( wyszukiwanie danych według przyjętego kryterium)
•Tworzenie raportów, zestawień, wydruków
Rodzaje baz danych
Kartotekowa baza danych – zbiór kart z danymi
Rodzaje baz danych
Hierarchiczna baza danych – zbiór danych przypominający
organizację zapisu na dysku w postaci drzewa folderów
charakteryzuje się ona tzw. Ścieżkami dostępu
Rodzaje baz danych
Relacyjna baza danych – zbiór tabel
powiązanych wzajemnie ze sobą
Program Ms.Access
Pojęcia podstawowe
Rekord – podstawowy element bazy zawierający pełną
informację o jednym obiekcie bazy
Pole – najmniejszy element bazy danych, w którym
zapisywane są fragmenty pełnej informacji o obiekcie
Pole charakteryzuje się:
•nazwą - służącą do opisu pola
•rozmiarem – wielkością miejsca do zapisu informacji
•typem – np.. tekst, liczba, data, obiekt np.. grafika lub dźwięk
Okna programu MS. Works
z otwartą bazą danych
Pole
Rekord
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards