Specjalista ds. Wsparcia pecjalista ds. Wsparcia baz danych Oracle

advertisement
Specjalista ds. Wsparcia baz danych Oracle
Gdzie: Katowice
nr ref: ITORACLE
Opis stanowiska:
•
Administracja baz danych Oracle
•
Implementacja skryptów SQL
•
Zarządzanie,
dzanie, konfiguracja i monitorowanie (Quest Foglight) baz danych oraz upgrade
•
Monitorowanie wydajności
•
Instalacja łatek
•
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych baz danych (RMAN)
•
Eksport/import/klonowanie baz danych
Profil Kandydata:
•
Doświadczenie zawodowe
wodowe w zbliżonym
zbli
środowisku pracy (data center)
•
Biegła znajomość języka
zyka niemieckiego
•
Oracle Database (8.x - 11.2)
•
Znajomość/doświadczenie
wiadczenie w zakresie DGUARD, RAC i środowisk
rodowisk klastrowych
•
SQL/PLSQL
•
Podstawy Unix (Solaris/Linux)
•
Podstawy Windows
Oferujemy:
•
Atrakcyjny program szkoleń
•
Motywacyjny system wynagrodzeń
wynagrodze wzbogacony o nowoczesny pakiet świadcze
świadczeń
dodatkowych:
•
Prywatna opieka medyczna
•
Dodatkowe ubezpieczenie na życie
•
Dodatkowe benefity w systemie kafateryjnym
•
Ciekawą i stabilną pracę w przyjaznym, mi
międzynarodowym zespole
•
Możliwość ciągłego
głego podnoszenia kwalifikacji i umiej
umiejętności językowych
Download