Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na specjalność

advertisement
Rozmowa
kwalifikacyjna
dla
kandydatów
na
specjalność
Technologie
Przetwarzania Danych polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata z
zakresu ukończonych studiów inżynierskich I stopnia z Informatyki, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących technologii baz danych:
Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane w oparciu o losowany przez
kandydata zestaw pytań. Komisja może zadać dodatkowe pytania związane
tematycznie z pytaniami wylosowanymi przez kandydata. Zestawy pytań będą
dotyczyły różnych zagadnień z dziedziny Informatyka, a w szczególności technologii
baz danych (modelowanie danych; relacyjne bazy danych; projektowanie relacyjnych
baz danych; przetwarzanie transakcji; struktury fizyczne i indeksowe; formułowanie
zapytań w języku SQL (Structured Query Language)).
Download