Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na specjalność

advertisement
Rozmowa
kwalifikacyjna
dla
kandydatów
na
specjalność
Technologie
Przetwarzania Danych polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata z
zakresu ukończonych studiów inżynierskich I stopnia z Informatyki, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących technologii baz danych:
Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane w oparciu o losowany przez
kandydata zestaw pytań. Komisja może zadać dodatkowe pytania związane
tematycznie z pytaniami wylosowanymi przez kandydata. Zestawy pytań będą
dotyczyły różnych zagadnień z dziedziny Informatyka, a w szczególności technologii
baz danych (modelowanie danych; relacyjne bazy danych; projektowanie relacyjnych
baz danych; przetwarzanie transakcji; struktury fizyczne i indeksowe; formułowanie
zapytań w języku SQL (Structured Query Language)).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards