Podstawy relacyjnych baz danych

advertisement
Autor: Damian Urbańczyk
Bazy danych
Podstawy relacyjnych
baz danych
Bazy danych
Baza danych to zbiór informacji na wybrany
temat lub tematy, posegregowanych w sposób
bardzo uporządkowany – w tabelach.
Aby ułatwić sobie pracę, został opracowany
system relacji w bazach danych, polegający na
odwoływaniu się do pewnych informacji, aby
nie powtarzać ich wiele razy podczas zapisu
podobnych danych.
Relacje
Relacja to pewna zależność, więź z innym
elementem lub wieloma innymi elementami.
Relacyjne bazy danych polegają na ustalaniu
więzi pomiędzy poszczególnymi danymi
w tabelach.
Tworzenie relacji w bazach danych wymaga
analizy zawartości tabel, aby nie powiązać ze
sobą danych nie mających niczego wspólnego.
Twórca relacyjnych baz danych
Twórcą pierwszych relacyjnych baz danych
jest Edgar F. Codd. Według niego, dane
w takich bazach prezentowane są jako zbiór
kartotek, w których chociaż jeden element musi
być unikalny, dający się rozpoznać jako ten
jeden – szczególny.
Dane dwuwymiarowe
Dane w relacyjnych bazach danych są
przedstawione w sposób dwuwymiarowy,
podobnie jak w arkuszu kalkulacyjnym.
Element niepowtarzalności pewnego elementu
jest niezbędny. Tak samo, jak w arkuszu
kalkulacyjnym nie pojawią się dwie komórki
o tym samym adresie, tak samo w tabelach
relacyjnej bazy danych jest wymagany pewien
element, który identyfikuje wprowadzone dane.
Klucz podstawowy
Element unikalny, stosowany podczas
tworzenia baz danych, to tak zwany klucz
podstawowy. Jest to element, który służy
twórcom baz danych do identyfikacji danego
rekordu (wpisu) w tabeli i pozwala na
stworzenie odpowiednich relacji.
Obsługa baz danych
Bazy danych przechowywane są w plikach,
czasem bardzo dużych – w zależności od
rozmiarów bazy danych.
Do obsługi baz danych wykorzystuje się
specjalne systemy baz danych, które z kolei
można obsługiwać, wydając im komendy w
języku SQL. Jest to język, za pomocą którego
można dokonywać operacji na strukturze bazy
oraz danych zgromadzonych w tabelach.
Relacyjne bazy danych
Najprostszą i dostępną dla każdego relacyjną
bazą danych jest Microsoft Access lub
OpenOffice Base. Za pomocą któregoś z tych
programów użytkownik może tworzyć bazy
danych oraz relacje.
W zastosowaniach internetowych stosuje się
rozbudowane systemy baz danych,
najpopularniejsze to darmowe MySQL oraz
PostgreSQL.
Dziękuję za uwagę!
Download