SQL - Scholaris

advertisement
Autor: Damian Urbańczyk
Bazy danych
Czym są i jak
służą społeczeństwu?
Baza to większy arkusz?
Baza danych to zbiór powiązanych ze sobą
informacji, zgromadzony w jednym pliku, w którym
dane zapisane są w taki sposób, że program do
obsługi baz danych potrafi je pogrupować
w odpowiedni sposób.
Bazy danych składają się z tabel, a te z kolei są
podobne do arkuszy kalkulacyjnych – posiadają
wiersze i kolumny. Można więc powiedzieć, że baza
danych to zbiór arkuszy, które są ze sobą powiązane
w konkretny sposób.
Kolumny, wiersze, rekordy, pola
W arkuszu kalkulacyjnym mamy kolumny i
wiersze. W tabelach, które tworzą bazy
danych, nazywamy te elementy polami
(kolumny) i rekordami (wiersze).
Zdefiniowanie pól jest bardzo ważne, gdyż w
zależności od ich nazw i typów, są
wprowadzane takie, a nie inne dane.
Przykładowa tabela
Przykładowa tabela bazy danych, stworzonej w
programie Access.
Składa się ona z 5 pół:
id – pola autonumerowanego,
imię – pole tekstowe,
nazwisko – pole tekstowe,
wiek – liczba,
płeć – tekst.
Gdzie wykorzystuje się bazy?
Bazy danych są wykorzystywane w wielu
miejscach. Czasami nie zdajemy sobie z tego
sprawy, ale mamy do czynienia właśnie z bazą
danych.
Przykłady:
• rejestr książek w bibliotece miejskiej,
• rejestr uczniów w sekretariacie,
• rejestr wydanych legitymacji,
• wykaz adresów e-mail.
Baza danych na papierze
Istnieje wiele baz danych na papierze.
Najlepszym przykładem może być dziennik
lekcyjny – niektóre tabele, które w nim
występują:
• wykaz uczniów,
• wykaz ocen,
• ewidencja obecności,
• informacje o adresie ucznia.
Zalety baz danych
Bazy danych ułatwiają pracę wielu ludziom.
Pomagają zorganizować wiele danych w sposób
łatwy i szybki do opanowania.
Odpowiednio przygotowane oprogramowanie
przyśpiesza pracę wielu urzędów, instytucji.
Każdy korzysta z baz danych, chociaż czasami nie
zdaje sobie z tego sprawy.
Fora internetowe, z których uczniowie tak często
korzystają, również są oparte na bazach danych,
gdyż dane przechowywane są w sposób
zorganizowany w różnych tabelach.
Dziękuję za uwagę!
Download