Ewidencje i rejestry prowadzone w P

advertisement
Ewidencje i rejestry prowadzone w Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 4 w Krapkowicach
Pod względem uczniów :
1.
2.
3.
4.
5.
Księga
Księga
Rejestr
Rejestr
Rejestr
ewidencji dzieci.
uczniów.
wydanych legitymacji szkolnych
wydanych zaświadczeń .
wypadków uczniów.
Pod względem pracowników :
1.
2.
3.
4.
Ewidencja pracowników.
Rejestr wypadków pracowników.
Rejestr umów o kształcenie.
Rejestr nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
kontraktowego.
5. Rejestr delegacji służbowych .
6. Wykaz pracowników zwolnionych .
Inne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Książka kontroli i wizytacji .
Książka kontroli sanitarnej .
Księga druków ścisłego zarachowania .
Księgi inwentarzowe.
Rejestr kancelaryjny ( dziennik korespondencji ) .
Spis spraw – formularz służący do chronologicznego rejestrowania
spraw, zgodnie z rzeczowym wykazem akt .
7. Księga obiektu budowlanego.
Rejestry są do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krapkowicach
przy ul. Żeromskiego 34, 47 – 303 Krapkowice, tel. (077) 4661 433.
Osoba odpowiedzialna za udostępnianie w/w rejestrów – Bogusław Tylek - dyrektor.
Opracował: Bogusław Tylek - 23.06.2003r.
.
Download