Organizer Pracy PL+

advertisement
Łatwa obsługa
Prosta instalacja
Wieczysta licencja
Praca w sieci
Brak ograniczeń
–
–
–
–
–
nie wymaga szkolenia pracowników
unikasz kosztownego procesu wdrażania
brak konieczności jej przedłużania
umożliwia dostęp wielu pracownikom w tym samym czasie
nieograniczona ilość danych
Organizer Pracy PL+
Zarządzanie zadaniami: podział zadań między pracownikami
Kontrola czasu pracy: moduł RCP
Monitorowanie i kontrola terminów i postępów w pracach
Organizowanie pracy w zespole
Organizer Pracy PL+ to wnikliwy sposób raportowania i analizy toczących się
działań.
Program udostępnia funkcje takie jak zarządzanie informacjami związanymi z
zadaniami: spotkania, terminy, notatki, zgłoszone problemy, postępy w pracach,
rejestr pracowników zaangażowanych w pracę nad projektem.
Wbudowany moduł RCP umożliwia zarządzanie czasem pracy poszczególnych
pracowników. Pracownik rozpoczynając pracę uruchamia licznik odliczający czas
spędzony nad zadaniem. Jego przełożony w każdej chwili może kontrolować
sposób wykorzystania czasu pracy a co za tym idzie efektywność pracy
powdładnych.
System powiadomień email ułatwia kontakt z pracownikami i informowanie ich o
tym co dzieje się w projekcie. Natomiast system nadawania uprawnień pozwala
wydzielić grupy pracowników o różnym poziomie dostępu do danych w zależności
od pełnionej funkcji, roli w projekcie, zadania.
Najważniejsze funkcje:
Zarządzanie projektami / zadaniami
Rejestr planowanych spotkań, zaplanowanych terminów, notatek związanych z zadaniami
Rejestr zgłoszonych problemów, postępów w pracach
Funkcje zarządzania projektem i pracownikami przez menedżerów: przydział
pracowników do zadań, zespołu, nadawanie uprawnień w projekcie
Ograniczenia dostępu zwykłym pracownikom tylko do projektów / zadań im powierzonych
Moduł kontroli czasu pracy pracowników - RCP
Raporty i zestawienia ułatwiające kontrolę stanu realizacji zadań oraz monitorowanie
terminów i postępów prac
Rejestr zleceń, rezerwacja zasobów takich jak sale konferencyjne, rzutnik, samochód
Terminarz automatycznie sprawdzający i informujący o planowanych zdarzeniach
Administracja uprawnieniami użytkowników programu, system haseł i dostępu do
poszczególnych opcji programu
Praca w sieci komputerowej - baza danych SQL Firebird umożliwiająca dostęp via Internet
Wieczysta licencja na użytkowanie programu
ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Jakie Korzyści płyną
ze stosowania
Organizera Pracy PL+
w Twojej Firmie:
Sprawne zarządzanie zadaniami i planowanie pracy w firmie
Łatwe planowanie i kontrola pracy pracowników w firmie
Pełna kontrola wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich
Ułatwione monitorowanie i kontrola terminów oraz postępów w pracach
Wnikliwa Analiza kosztów prac poniesionych na wykonanie poszczególnych zadań
Proste rozliczanie czasu pracy - moduł RCP
Szybki kontakt z pracownikami poprzez powiadomienia email
Rejestr zleceń, Rezerwacja zasobów (rzutniki, sale, laptopy, itp)
Dodatkowe informacje
Pudełko z płytą CD
Wieczysta licencja na użytkowanie
Pomoc techniczna email i aktualizacje przez 4 miesiące
Możliwość pracy w sieci (po zakupie większej ilości licencji)
Nieograniczona ilość danych
Nasi główni klienci:
A także wiele małych i średnich przedsiębiorst każdej branży ...
Zapraszamy na ...
www.SoftwareProjekt.com.pl
www.Domowe-Finanse.pl
Download