enova Automatyczne RCP (import)

advertisement
enova Automatyczne RCP (import)
Dla kogo
Firmy produkcyjne
Firmy budowlane
Zakłady Pracy Chronionej
Instytucje finansowe
Firmy zatrudniające pracowników administracji
Urzędy
Restauracje
Sklepy
Funkcjonalność
Moduł dodatkowy enova Automatyczne RCP (import)1 rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry
i Płace o dodatkową tabelę Wejścia i wyjścia RCP. Dodatek pozwala na automatyczne zaczytywanie
„wygładzonych” danych z czytników RCP w formacie .txt do programu kadrowo-płacowego enova.
Dodatek umożliwia:
Automatyczny import do programu enova danych dotyczących:
 czasu pracy,
 normy czasu pracy,
wyeksportowanych wcześniej z programu obsługującego czytnik RCP.
Przeniesienie zaczytanych wejść/wyjść pracowników na kalendarz pracownika.
Ewidencję wejść/wyjść niewpływających na wynagrodzenia pracowników.
Celem nadrzędnym jest umożliwienie automatycznego importu normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy) oraz czasu pracy (wykonania/czasu pracy) w określonych przez użytkownika
odstępach czasu. Na dużych bazach danych, automatyczny import wykonywany na bieżąco, pozwala uniknąć
czasochłonnego jednorazowego zaczytania danych z RCP. Użytkownik może wybrać czy zaczytane dane
dotyczące czasu pracy wpływają na wyliczenia wynagrodzeń, czy też służą wyłącznie do analizy wejść i wyjść
pracowników bez wpływu na płace.
Korzyści
Szybki i prawie bezobsługowy automatyczny import czasu pracy i normy czasu pracy pracowników
w określonych odstępach czasu.
Usprawnienie importu danych z RCP w firmach zatrudniających dużą liczbę pracowników.
Przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy wielu pracowników
jednocześnie, co pozwala zoptymalizować koszty zatrudnienia w dziale kadrowo płacowym.
Zmniejszenie ryzyka generowania nieprawidłowej ewidencji czasu pracy, a następnie naliczania
nieprawidłowego wynagrodzenia.
Możliwość ewidencjonowania wejść/wyjść pracowników nie wpływających na płace – zaczytany
czas pracy może służyć wyłącznie do analizy godzin pracy pracowników.
1
Dodatek dla użytkowników wersji złotej programu. Rozwiązanie dostępne standardowo w wersji platynowej programu
enova.
enova Automatyczne RCP (import)
www.enova.pl
Download