enova365 Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

advertisement
enova365
Archiwizacja i odtwarzanie bazy
danych
Oprogramowanie ERP do zarządzania.
Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.
www.enova.pl, www.enova365.pl
Spis treści
Spis treści
Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych
2
3
Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych
System archiwizacji bazy danych jest maksymalnie uproszczony. Użytkownik ma do dyspozycji bardziej zaawansowane narzędzia
służące do tego celu, będące częścią Windows lub SQL Server. Może także stosować któryś z wyspecjalizowanych, komercyjnych
pakietów. Niezależnie od użytego systemu, jego istnienie i istnienie jego opisu jest obowiązkiem nakładanym na każdą firmę przez
Ustawę o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami Art. 10.1.3).
Procedura archiwizacji bazy danych SQL Server korzysta z narzędzi wchodzących w skład pakietu SQL Server. Z tego względu:
baza zapisywana jest w formacie kopii zapasowej pakietu SQL Server i nie jest „pakowana”. Zalecane jest nadane kopiom danych
baz SQL rozszerzenia .BAC.
kopia wykonywana jest na komputerze, na którym znajduje się serwer SQL.
Aby przenieść lub skopiować kopię bezpieczeństwa na lokalny dysk, użytkownik musi posiadać dostęp (uprawnienia) do
katalogu serwera, na którym zostanie ona umieszczona (standardowo C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP).
Procedurę archiwizacji wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Archiwizuj bazę danych
Archiwizuj bazę danych
Po wpisaniu ścieżki gdzie zostanie zapisany plik z archiwum pojawia się komunikat
Procedura odtwarzania bazy danych z archiwum wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Odtwarzaj bazę danych z
kopii
Odtwarzanie bazy danych
W kolejnym oknie wybieramy ściężkę z której wskazujemy plik archiwum
3/5
Odtwarzanie bazy danych
Po wpisaniu ścieżki i poprawnym odtworzeniu archiwum pojawia się komunikat
4/5
last-page
Pomoc techniczna - 12 261 36 45, [email protected]
Pomoc Handel - 12 261 36 44, [email protected]
Pomoc Księgowość - 12 261 36 43, [email protected]
Pomoc Kadry Płace - 12 261 36 42, [email protected]
Pomoc CRM - 12 261 36 48, [email protected]
Pomoc Workflow - 12 261 36 45, [email protected]
Soneta Sp.z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,
tel./fax +48 12 261 36 41,
e-mail: [email protected],
www.enova.pl, www.enova365.pl
Download