Konfiguracja bazy danych WF-MAG do

advertisement
Konfiguracja bazy danych WF-MAG do połączenia z Click Studio.
Aby umożliwić aplikacji Click Studio możliwość połączenia się z bazą danych WF-MAG,
należy uruchomić usługę SQL Server Browser oraz odblokować możliwość bezpośredniego
łączenia się z bazą danych przez TCP/IP.
Ważne! Zamiast roku 2005 w nazwach (np. Microsoft SQL Server 2005) może występować
np. 2008.
1. Otwórz program SQL Server Configuration Manager (Start, Microsoft SQL Server 2005> Configuration Tools -> SQL Server Configuration Manager)
2. Kliknij na SQL Server 2005 Services. Prawym kawiszem klinknij na SQL Server Browser i
wybierz Właściwości. Przejdź do zakładki Service i ustaw Start Mode na Automatic. Kliknij
OK.
3. Kliknij prawym klawiszem na SQL Server Browser -> Start.
4. Rozwiń grupę SQL Server 2005 Network Configuration -> Protocols for (nazwa serwera
bazy danych WF-MAG). Dwukrotnie kliknij na TCP/IP. W otwartym oknie ustaw Enabled
na Yes.
5. Zrestartuj serwer SQL: SQL Server 2005 Services -> (nazwa serwera bazy danych WFMAG) -> prawy klawisz myszy -> Restart.
6. Uruchom ponownie Click Studio i skonfiguruj połączenie z WF-MAG.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards