1ptasznik-bazy

advertisement
1. Tytuł szkolenia : Bazy danych i język SQL – nowe elementy.
2. Termin szkolenia :
 28.06.10- w godz. 10.00-16.00,
 29.06.10- w godz. 10.00-16.00,
 30.06.10- w godz. 10.00-15.00.
3. Cel szkolenia :
Celem szkolenia jest zapoznanie z nowymi kierunkami rozwoju baz danych i
języka SQL, ponieważ w ostatnich 5 latach w tej dziedzinie zaszły bardzo istotne
zmiany. Dodatkowo przedstawione zostaną przykładowe scenariusze zajęć
wykorzystujących nowe elementy języka SQL i technologii baz danych. Szkolenie
prowadzone będzie w formie warsztatów – przed każdy zagadnieniem
przeprowadzony zostanie wykład wprowadzający.
4. Ramowy zakres merytoryczny zajęć .
Lp.
1.
Tematy/zagadnienia
XML w relacyjnych bazach danych;
Ilość godzin




Podstawy języka XML
Typ danych XML
Klauzula FOR XML polecenia SELECT
Metody typu danych XML:
o Metoda Value
o Metoda Query
o Metoda Exist
o Metoda Nodes
o Metoda Modify
 Wykorzystanie operatora złączenia APPLY
2.
Wyrażenia CTE i zapytania rekurencyjne



Definiowanie wyrażeń CTE
Tworzenie złożonych procesów
przetwarzania danych z wykorzystaniem
wyrażeń CTE
Zapytania rekurencyjne z wykorzystaniem
wyrażeń CTE
5
``
4
3.
Nowe elementy języka SQL




4.
Polecenie MERGE
Funkcje szeregujące
Operatory działania na zbiorach
Operator PIVOT i UNPIVOT
2
Nierelacyjne typy danych i ich wykorzystanie:
 Typ HierarchyId
 Typ Geometry
 Typ Geography
5.
Elementy optymalizacji zapytań:
 Fizyczna struktura danych i indeksy
 Plany wykonania zapytań
 Przesłanki wyboru odpowiedniej strategii
wykonania zapytania
6.
Mechanizm transakcyjny :



7.
8.
2
2
2
Rodzaje transakcji
Poziomy izolacji transakcji
Optymistyczna strategia blokowania
(SNAPSHOT)
Przykładowe ćwiczenia dla uczniów
Podsumowanie szkolenia
2
1
5. Wymagania odnośnie osób uczęszczających na dane szkolenie :
Podstawowa znajomość baz danych (praktycznie każdy nauczyciel informatyki
spełnia wymagania początkowe
6. Literatura/Materiały uzupełniające (jeśli będą potrzebne).
1. Ben-Gan I., Kollar L., Sarka D., MS SQL Server 2005 od środka :Zapytania
w języku T-SQL, APN PROMISE, Warszawa 2006
2. Coburn R., SQL dla każdego, Helion, Gliwice 2001
3. Rizzo T., Machanic A., Dewson R., Walters R., Sack J., Skin J., SQL Server
2005,
WNT, Warszawa 2008
4. Szeliga M., ABC języka SQL, Helion, Gliwice 2002
5. Vieira R., SQL Server 2005. Programowanie. Od Podstaw, Helion, Gliwice
2007
Download