Cechy systemu SQL WODA

advertisement
Cechy systemu SQL WODA

Szybkość działania

Czytelność interfejsu i wygoda operatora

Łatwość analiz i zestawień

Graficzna prezentacja wyników- wykresy

Nowoczesny przekaz informacji

Integracja ze światem Internetu:


eWoda, eKlient, eFaktura, ePłatności, eSMS …
Możliwość wiązania z innymi aplikacjami

np. GIS Esri, Sygnity, eBankowść, inne pomysły,
Technologia

Nowoczesne narzędzie budowy aplikacji Visual C#
Microsoft

Nowoczesna, relacyjna baza danych PostgreSQL

Sprawdzona technologia Microsoft i PostgreSQL

Gwarancja rozwoju narzędzia i technologii
bazodanowej


Aspekt możliwości długofalowej gotowości do dalszego rozwoju
rozwiązania
Możliwość podążania za potrzebami sygnalizowanymi
przez branżę IT, branże naszych klientów oraz swoiste
potrzeby zakładów będących naszymi odbiorcami
produktów i usług.
SQL
Spójność danych
Bezpieczeństwo
Współbieżność
Wydajność
Dostęp
Cechy bazy PostgreSQL

Open source

Pozwala ominąć koszty zakupu silnika bazodanowego

troska o finanse klientów i łatwiejsze wdrożenia.

3 miejsce w rankingu po Oracle i SQL Server Microsoft

Otrzymała wiele nagród jako silnik bazy danych

Zgodność ze standardem SQL 2011

Zalety z perspektywy biznesowej:

Usystematyzowanie danych poprzez określony schemat danych

Możliwość narzucenia ograniczeń (constraint), które zapewniają
spójność danych / “właściwości zawartości“ /

To co wiąże się z relacyjnym modelem danych pozwala na większą
kontrolę nad danymi i łatwiejszą /efektywniejszą ich modyfikację

Bezpieczeństwo danych: by uzykać dostęp do danych nie wystarczy
otworzyć pliku typu np. txt /dbf tylko trzeba się zalogować do bazy –
ważne pod kątem ochrony danych osobowych
Wykresy
Szata graficzna
Interfejs
Download