Wstęp do technologii baz danych

advertisement
Wstęp do technologii baz danych
Info w USOSweb: 1100-3BN15
Te materiały dotyczą semestru 2011Z
Wykłady
1. 6.10: było ogólne wprowadzenie, o "mierzeniu" ilości danych, i co to jest tekst.
/IlośćInformacji;
2. 13.10: było o kodowaniach tekstu: ASCII, rozszerzenia 8-bitowe, Unicode, UTF-8.
/Kodowania; /ASCII; /Rozszerzenia8Bitowe; /Unicode; /UTF-8;
3. 20.10: po kilku uwagach o UTF-16 i little-endian vs. big-endian, było o reprezentacji tekstowej
danych tabelarycznych (CSV). Trzeba było też przypomnieć, co to są: standardowe strumienie
I/O, przekierowania i potoki.
/UTF-16; Endianness, czyli porządek bajtów
4. 27.10: wprowadziłem podstawową składnię wyrażeń regularnych (wersję POSIX) i spróbuję
omówić API modułu re z biblioteki standardowej Pythona. <-- to poruszymy na ćwiczeniach
/WyrażeniaRegularne; /PrzykładyRegExp
5. 3.11: zasady systemów baz danych; podstawowe pojęcia modelu relacyjnego.
/BazyDanychZasady; /ModelRelacyjny
6. 10.11: cd.: operacje na danych i reguły integralności w modelu relacyjnym; początek
omówienia składni SQL -- definicja danych, instrukcja CREATE TABLE.
/SQLpodstawy; /DefinicjaDanych
7. 17.11: typy danych w SQL. Instrukcja INSERT. Najprostsze postacie instrukcji SELECT.
/SelectProste
8. 24.11: budowa wyrażeń i warunków. Instrukcja SELECT ze złączeniami.
/WyrażeniaIWarunki; /ZłączeniaWewnętrzne
9. 1.12: Złączenia zewnętrzne. Zapytania z agregacją. Podzapytania.
/ZłączeniaZewnętrzne; /Agregacje; /Podzapytania
10. 8.12: Transakcje. Instrukcja UPDATE. Widoki.
/Transakcje; /Update; /Widoki
11. 15.12: Wyzwalacze (triggery). Normalizacja danych: 3 pierwsze postaci normalne.
/Wyzwalacze; /NormalizacjaDanych
12. 5.01: DB API w Pythonie
/PythonDBAPI
13. 12.01: zamiast wykładu - konsultacje
14. 19.01: o specyfice systemów klient-serwer
/KlientSerwerMySql
Ćwiczenia
1.
2.
3.
4.
4/5.10: kodowania tekstu; zliczanie bajtów vs. zliczanie znaków
11/12.10: konwersja pomiędzy kodowaniami
18/19.10: argumenty programu z linii poleceń; parsowanie danych w postaci rekordy/pola
25/26.10: iteracja i generatory; sortowanie
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2/8.11: proste przykłady wyrażeń regularnych
9/15.11: sortowanie c.d.; wyrażenia regularne w Pythonie
16/22.11: parsowanie danych tekstowych z wykorzystaniem wyrażeń regularnych
23/29.11: elementy SQL w praktyce; praca z programem sqlite3
30.11/6.12: SQL - zapytania ze złączeniami; zapytania agregujące; definicja danych;
wypełnianie tabel
13/14.12: sprawdzian z technik pracy z danymi tekstowymi
20/21.12: konstrukcja zapytań z wielokrotnymi złączeniami na przykładzie niewielkiej (ale
realnej) bazy znormalizowanej
3/4.01: zapytania z wielokrotnymi złączeniami i agregacją, c.d.; zagnieżdżone podzapytania
10/11.01: zamiast ćwiczeń - konsultacje
17/18.01: sprawdzian obejmujący elementy SQL
kolokwium poprawkowe
Download