Rozpoczynamy od wykonania modelu konceptualnego bazy danych

advertisement
Rozpoczynamy od wykonania modelu konceptualnego bazy danych
wykorzystujemy Entity oraz Relationship
po utworzeniu diagramu sprawdzamy jego poprawność
jeżeli w modelu nie występują błędy możemy utworzyć model fizyczny bazy
ważne aby ustalić DBMS na jaki jest dedykowana baza
w naszym przypadku jak poniżej
utworzony zostanie model fizyczny
następnie możemy wygenerować skrypt SQL tworzący bazę
zostanie wygenerowany skrypt
uruchamiamy Microsoft SQL Managment Studio Express
tworzymy nowy pojemnik bazy
podajemy nazwę bazy
następnie na bazie wykonamy zapytanie SQL uzyskane z PowerDesignera
wklejamy skrypt oraz wykonujemy poleceniem Execute
możliwe że skrypt będzie wymagał ponownego uruchomienia
zatrzymujemy serwer aby możliwe było skopiowanie pliku bazy danych
plik bazy danych znajduje się w destynacji jak poniżej
Download