pobierz

advertisement
SEMINARIUM III
Prowadzący:
dr Marta Żebrowska
Zakres wymagań:
1. cykl komórkowy (wykłady + skrypt)
2. mitoza (wykłady + skrypt)
3. mejoza (wykłady + skrypt)
4. apoptoza (wykłady + skrypt)
5. protoonkogeny/onkogeny (wykłady + skrypt)
6. geny supresorowe (wykłady + skrypt)
7. geny mutatorowe (wykłady + skrypt)
8. gen P53 (wykłady + skrypt)
9. terapia genowa (wykłady + skrypt + materiały obowiązkowe)
Skrypt: „Wybrane zagadnienia biologii molekularnej” pod red. R.Wierzbickiego
Materiały obowiązkowe:
1. Józkowicz A, Dulak J. „Nowe strategie wykorzystania wektorów plazmidowych i
wirusowych w terapii genowej.” Biotechnologia 2007, 3(78); 7-21
(artykuł dostępny na http://www.pfb.info.pl/kwartalnik/k3_2007.html)
2. Gromadzka A, Kubiczak M, Jankowska A. „Terapia genowa i jej zastosowanie w leczeniu
nowotworów ginekologicznych.” Ginekol Pol 2010, 1(81); 50-54 (artykuł dostępny na
http://ginekolpol.com/abstracted.php?level=4&id_issue=840315)
3. Jóźwiak P, Lipińska A. „Zastosowanie interferencji RNA w diagnostyce i terapii niektórych
chorób człowieka.” Postepy Hig Med Dosw 2010, 64; 504-512
-mechanizm wyciszania ekspresji genu w procesie interferencji RNA
-wprowadzanie siRNA do komórki
-rola interferencji RNA w diagnozowaniu i terapii nowotworów
(artykuł dostępny na: http://www.phmd.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=840537)
4. Barańska M, Skrętkowicz J. „Perspektywy terapii genowej.” Wiad Lek 2007, 60(7-8); 305311 (artykuł dostępny poprzez bibliotekę Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: str gł
biblioteki, e-Czasopisma
(http://www.bg.umed.lodz.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=63)
po zalogowanu: rok 2007---nr7-8 ---artykuł w pdf)
5. Kazula A, Kazula E. „ Wykorzystanie PNA w terapii genowej.” Farm Pol 2010, 66(6)448457
-właściwości PNA
-PNA w terapii antysens
-hamowanie replikacji, transkrypcji, translacji
-struktura tripleks a PNA
-terapia genowa nowotworów
(artykuł dostępny na: http://www.ptfarm.pl/?pid=98)
Materiały nieobowiązkowe:
Książki:

Drewa G., Ferenc T. „ Podstawy genetyki dla studentów i Lekarzy”

Allison L.A. „Podstawy biologii molekularnej”
Artykuły:

Domagała W „Molekularne podstawy kancerogenezy i ścieżki sygnałowe niektórych
nowotworów ośrodkowego układu nerwowego”, Polski Przegląd Neurologiczny, 2007, 3(3),
127-141 (artykuł dostępny na http://czasopisma.viamedica.pl/ppn/ )
-protoonkogeny, onkogeny,onkoproteiny
-geny supresorowe, gen P53 , gen RB
-geny regulujące apoptozę
-geny regulujące naprawę DNA

Kowalska A, Kowalik A „Telomer i telomeraza w onkogenezie”, Współczesna Onkologia,
2006, 10(10), 485-496

(artykuł dostępny na www.termedia.pl)
Roman I. „Mikromacierze DNA-perspektywy wykorzystania w badaniach skuteczności i
bezpieczeństwa stosowania leków.” Postępy Biochemii 2008, 54(1); 107-115 (artykuł
dostępny na: http://www.postepybiochemii.pl/#Archiwum?./cont/1_2008.html)
Download