mechanics.pl • napedy w obrabiarkach

advertisement
mechanics.pl
Dydaktyka - Pokaż plik



Strona główna
Materiały dydaktyczne
Kontakt
pobieranie: napedy w obrabiarkach
Pobierz dokument doc
[38 kB]
Przeglądaj wersję html pliku:
napedy w obrabiarkach
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA
LABORATORIUM Z NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH
Grupa: Nazwisko i Imię Data Wykonania
01-03-2005
Prowadzący
Podpis:
Ocena:
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia było zapoznanie się z napędami elektrycznymi
stosowanymi w obrabiarkach, klasycznych oraz sterowanych numerycznie.
Typami silników, ich parametrami, rodzajem zasilania, mocowaniem oraz
warunkami w jakich pracują.
Silniki asynchroniczne prądu zmiennego
Praca trójfazowego silnika indukcyjnego (asynchronicznego) oparta jest
na wyzyskiwaniu zjawiska wirującego pola magnetycznego, wytwarzanego,
podobnie jak w silnikach synchronicznych, przez prąd przemienny,
płynący w uzwojeniu trójfazowym. Jeżeli zaciski uzwojenia stojana
przyłączymy do sieci trójfazowej, to w uzwojeniu tym popłynie prąd,
który wytworzy w rdzeniu stojana wirujące pole magnetyczne. Linie
magnetyczne tego pola, podczas jego wirowania będą przecinały, pręty
klatki wirnika; w przypadku silnika klatkowego, wytwarzając w nim
siłę elektromotoryczną indukcji B. Pod wpływem której w zwartych
prętach popłyną prądy indukowane. Współdziałanie pola
magnetycznego tych prętów i wirującego pola magnetycznego wytworzy
siły działające na poszczególne pręty zgodnie z zasadą
oddziaływania pola magnetycznego na przewód z prądem. Siły te
wytworzą moment obrotowy, pod wpływem którego wirnik będzie się
obracał w kierunku zgodnym z kierunkiem wirowania pola magnetycznego
stojana, lecz z nieco mniejszą prędkością obrotową. Zjawisko to
nazywamy poślizgiem, określamy je jako stosunek różnicy prędkości
obrotowej pola wirującego ns i prędkości obrotowej wirnika nw do
prędkości obrotowej pola wirującego.
(1)
Zasada działania silników elektrycznych prądu stałego
Zasada działania silnika elektrycznego opiera się na zjawisku ruchu
przewodu wiodącego prąd w polu magnetycznym. Przewód porusza się pod
działaniem siły powstającej na skutek wzajemnego oddziaływania pól
magnetycznych prądu oraz głównego pola. W silnikach prądu stałego
do zasilania uzwojeń stosowany jest komutator oraz zespół szczotek, w
czasie ruchu obrotowego, uzwojenia są cyklicznie przełączane, między
bieguny zasilania co zapewnia zmienne pole magnetyczne. Zaletą
silników prądu zmiennego jest brak komutatora, w którym powstają
duże straty, w wyniku iskrzenia styków komutatora. Silniki prądu
stałego, nie posiadając komutatora, nie wymagają również żadnej
konserwacji z nim związanej, oraz wydzielają mniej ciepła. Zaletą
silników prądu stałego jest łatwa możliwość regulacji obrotów
oraz momentu obrotowego, poprzez zmianę napięcia zasilania, w
silnikach prądu zmiennego wymagane są do tego celu specjalne falowniki
lub układy tyrystorowe.
Przykłady napędów w obrabiarkach
Napęd 1
Typ: Tokarka uniwersalna TUG-48, sterowana ręcznie
Napędzana jest silnikiem trójfazowym asynchronicznym, napęd
przekazywany jest poprzez skrzynkę przekładniową, sprzęgło. Silnik
jednocześnie napędza wrzeciennik oraz prowadnicę suportu,
zapewniając posuw.
Mocowanie: Silnik mocowany jest na łapach.
Warunki pracy: Silnik nie powinien pracować na biegu jałowym,
ponieważ jego cos( jest wtedy mały, co powoduje duże straty mocy na
ciepło. Należy unikać pracy bez obciążenia. Silnik poprzez
skrzynkę przekładniową zapewnia następujące prędkości obrotowe:
Lp. Prędkość obrotowa [obr/min]
1 28
2 45
3 71
4 112
5 180
6 280
7 450
8 710
Tabela SEQ Tabela \* ARABIC 1
Tabliczka prędkości na obrabiarce zawiera wielkość M’, która
określa przeciążalność silnika, czyli stosunek największego
momentu (momentu maksymalnego) do momentu znamionowego. Wynosi ona
zwykle od 1,6 do 2,5.
(2)
Silnik zasilany jest z sieci trójfazowej o napięciu międzyfazowym
230V/50Hz. Jego uzwojenia mogą być połączone w gwiazdę w czasie
pracy oraz w trójkąt w czasie rozruchu, w celu zapewnienia większego
momentu rozruchowego. Silnik ten dostarcza mocy równej 4,5 kW.
Napęd 2
Typ: Obrabiarka sterowana numerycznie NUMS 321T. Napędzana jest dwoma
silnikami w tym jeden prądu stałego zapewniający posuw. Jest to
silnik komutatorowy z magnesami trwałymi, chłodzony powietrzem,
którego prędkość regulowana jest napięciem.
Parametry znamionowe:
Typ: K7716
Temperatura otoczenia: 400 C
Obroty nominalne: 2000 [obr/min]
Napięcie zasilania maksymalne: 90V
Moment rozruchowy: 108,7 [Nm]
Maksymalny prąd w impulsie: 138 [A]
Moment przy ciągle zahamowanym wirniku: 20,0 [Nm]
Napęd 3
Typ: Tokarka sterowana numerycznie TUR50SN
Wyposażona jest w trzy silniki jeden z nich zapewniający ruch obrotowy
jest silnikiem trójfazowym prądu zmiennego, którego moc regulowana
jest za pomocą tyrystorów. Główny silnik chłodzony jest przez
mniejszy co zapewnia jego lepsze parametry pracy. Układ tyrystorowy,
regulujący moc silnika przełączany jest pomiędzy trzy silniki.
Zaletą tego rozwiązania jest oszczędność kosztów wykonania, wadą
możliwość ruchu jednocześnie tylko w jednej osi
Parametry znamionowe:
Moc znamionowa: 1,1 [kW]
Współczynnik mocy (cos(): 0,680
Temperatura otoczenia: 400 C
Masa: 30 kg
Prędkość obrotowa: 695 [obr/min]
Częstotliwość napięcia zasilania: 3-50 [Hz]/ 380V
Wnioski
W omawianych obrabiarkach, jako napęd główny zawsze, przeważnie jest
stosowany silnik prądu przemiennego trójfazowego, ze względu na
ogólno dostępność tego rodzaju zasilania w halach przemysłowych.
Niekiedy jeden silnik zapewnia ruch główny jak i pomocniczy w
obrabiarkach. Często jednak, obrabiarki zawierają osobne silniki
zapewniające posuw, są to najczęściej silniki prądu stałego, od
których nie wymaga się dużych obrotów i momentów obrotowych.
PAGE
PAGE 3
Laboratorium z napędów elektrycznych
Podobne pliki
 ciąga napedy elektryczne
Ostatnio dodane










Skrypt - Zadania miarowe
Skrypt - Wzajemne Polożenie dwoch prostych
Skrypt - Rzeczywista dlugosc odcinka
Skrypt - Przebieg Prostej
Skrypt - Odwzorowanie plaszczyzny
Skrypt - Odwzorowanie elementow geometrycznych
Skrypt - Elementy wspólne
Skrypt - Elementy równoległe i prostopadłe
Skrypt - Elementy przynależne
katowniki nierownoramienne
© 2009-2012 mechanics.pl
polityka prywatności
sitemap
Download