Ex-DPZ_BS - Elkomtech

advertisement
Ex-DPZ_BS
moduł automatyki sieciowej –
detektor przepływu prądu
zwarciowego w sieci SN
Moduł Ex-DPZ_BS przeznaczony jest do wykrywania
przepływu prądu zwarciowego międzyfazowego oraz
doziemnego w liniach średniego napięcia i przesyłania
odpowiednich informacji do jednostki nadrzędnej
z wykorzystaniem kanału RS485 i protokołu DNP 3.0.
stanowiąc uzupełnienie funkcjonalności prostych
urządzeń telemechaniki, zainstalowanych w małych rozdzielniach SN.
Detektor integruje funkcje realizowane zwykle przez
kilka urządzeń:
- synoptyka – zdalny dostęp do informacji o stanie
obiektu z systemu SCADA (pomiary, stan
sygnałów);
- pomiary – wykrywanie przepływu prądu zwarciowego po stronie SN;
- sygnalizacja – wypracowanie informacji binarnej
o zwarciu międzyfazowym i doziemnym oraz odczyt
wejścia dwustanowego.
Funkcje urządzenia
W przypadku izolowanej linii SN Ex-DPZ_BS wykrywa
zwarcia dokonując pomiaru dwóch prądów fazowych
za pośrednictwem dedykowanych przekładników
prądowych Ex-DPZ_PP_100 (o średnicy wewnętrznej
magnetowodu 100 mm). Zakres pomiarowy dla
prądów fazowych wynosi 500 A. Opcjonalnie można
zainstalować trzeci przekładnik.
Holmgreena (wymaga zainstalowania trzech przekładników prądowych Ex-DPZ_PP_100) lub za pomocą
pojedynczego przekładnika Ex-DPZ_PP_150 (o średnicy wewnętrznej magnetowodu 150 mm), pracującego
w układzie Ferrantiego, obejmującego jednocześnie trzy
przewody fazowe – w tym przypadku zakres pomiarowy wynosi 100 A.
Informacja o wykryciu przepływu prądu zwarciowego
przesyłana jest do urządzenia nadrzędnego kanałem
łączności w trybie zdarzeniowym. Moduł posiada
wyjścia
stykowe
umożliwiające
sterowanie
zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym, umieszczonym
na zewnątrz budynku rozdzielni, bądź komunikowanie
się z urządzeniem nadrzędnym za pomocą sygnałów
binarnych.
Budowa
Przekładnik
Ex-DPZ_PP_100
Komparator
Ex-DPZ_CMP_F
W przypadku nieizolowanej linii SN stosowane są dwa
detektory progowe Ex-DPZ_CMP, wykrywające
przekroczenie ustawionej przełącznikiem wartości
prądu (50 A, 100 A, 200 A, 300 A lub 400 A).
Zwarcia doziemne wykrywane są przez pomiar prądu
zerowego, który może być wykonywany w układzie
Obudowa urządzenia jest wykonana z profilu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor RAL7035
(jasnoszary). W zależności od wersji wykonania moduł
posiada zatrzask do mocowania na szynie TS35 wg EN60715 lub uchwyty do montażu natablicowego.
Kanał RS485 wyprowadzony jest na złącze wtykowe
z zaciskami śrubowymi.
Lokalny pulpit z wyświetlaczem LCD i klawiaturą służy
do ustawiania i kontroli parametrów pracy oraz
diagnozowania detektora. Ustawione parametry pracy
urządzenia są przechowywane w pamięci nieulotnej.
Parametry techniczne:
Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2006/95/WE (LVD) oraz 2004/108/WE (EMC)
Parametry ogólne
Wymiary
Warunki pracy
Obwody zasilania
Zaciski
(W x S x G)
Temperatura pracy / przechowywania
Wilgotność względna
Napięcie zasilania
Pobór mocy z zasilania
Zasilania, wejścia i wyjść dwustanowych
Obwody prądowe
Obwody wejściowe i wyjściowe:
Wejście dwustanowe
Wyjścia sterowania lampą
sygnalizacyjną
Wejścia pomiarowe prądowe
Wejścia komparatora
Komunikacja z urządzeniem:
Z systemem nadrzędnym
78 x 110 x 140 mm
(0°…+50) °C / (-20 …+70) °C
do 90 %
24 V DC
< 1 VA
złącza w rastrze 5,08 mm, do przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm2
Typ wtyku: MSTB 2,5
złącza w rastrze 5,08 mm, do przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm2
Typ wtyku: MSTB 2,5
Napięcie wejściowe
Rozdzielczość czasowa dla napięcia ~230V
Liczba wyjść
Znamionowy prąd
Okres impulsu
Czas impulsu
Zakres pomiarowy - prąd fazowy
Zakres pomiarowy - prąd doziemny
Rozdzielczość
Separacja wejść
Zakres pracy
Progi
Wyjście
230 V 50 Hz
10 ms
2
20 mA
(1…10) s
0,1 s
500 A
100 A
12 bitów
wysokoomowa
500 A
50 A, 100 A, 200 A, 300 A, 400 A
światłowód plastikowy
Standard elektryczny
Złącze
RS 485
wtykowe, śrubowe w rastrze 3,5 mm, do przewodów o maksymalnym
przekroju 1,5 mm2
DNP 3.0
Protokół
Schematy podłączenia dla różnych układów pomiarowych
EKT/KO-JSz/1,0
Download