Podanie

advertisement
Tomasz Stachewicz
Koło Naukowe Fizyków
przy Politechnice Warszawskiej
Warszawa, dn. 7 marca 2007
Zastępca Kanclerza
Politechniki Warszawskiej
mgr inż. Tadeusz Byczok
Podanie
Zwracam się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne udostępnienie sali 437 w poniedziałki w
miesiącach kwietniu i marcu, w godzinach 16-19.
Rzeczone poniedziałki to 12., 19. i 26. marca oraz 2., 16., 23. oraz 30. kwietnia.
W wyżej wymienione dni w godzinach 16-18 lub 17-19 odbywać się będą wykłady
zorganizowane przeze mnie w ramach działalności w KNF PW, składające się na cykl
„Koszmar Einsteina”. Wykłady wygłoszą zaproszeni naukowcy z różnych instytucji (m.in. tak
znani fizycy jak dr Andrzej Dragan czy prof. Marek Kuś). Celem cyklu wykładów jest
przybliżenie studentom PW idei i problemów nowoczesnej mechaniki kwantowej oraz jej
zastosowań, takich jak kwantowe kryptografia, informatyka i teleportacja.
Załącznikiem do podania jest projekt plakatu, jaki zostanie rozwieszony na
Politechnice, przybliżający ideę i harmonogram kursu.
Podpisano:
Tomasz Stachewicz,
student Wydziału Fizyki PW
(Fizyka Techniczna, IV rok, gr. C1/FK),
członek Koła Naukowego Fizyków PW
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards