Prezentacja szkoły (ppsx 5,6MB)

advertisement
I LO
im. Marii Skłodowskiej –
Curie
w Sopocie
Klasa 1a
akademicka
politechniczno–
ekonomiczna
W podziale na grupy (wybór ucznia):
 grupa ekonomiczna: wos ,
geografia i ekonomia w praktyce
wg programu autorskiego innowacja pedagogiczna
 grupa politechniczna: fizyka z
laboratoriami oraz informatyka
 systematyczna współpraca z:
- Politechniką Gdańską – zajęcia
laboratoryjne i wykłady
- Wydziałem Ekonomicznym
Uniwersytetu Gdańskiego – zajęcia
z przedmiotu ekonomia w praktyce
prowadzone przez nauczycieli
akademickich
 obligatoryjnie matematyka
w zakresie rozszerzonym dla obydwu
grup
Klasa
Filologiczna 1B
 zakres rozszerzony z j. polskiego,
historii i filozofii
 fakultatywnie j. łaciński
 kształcenie umiejętności pięknego
mówienia - nauka retoryki
 wspieranie w rozwijaniu zdolności
artystycznych, pasji aktorskich,
dziennikarskich, filmowych
 zajęcia z historii poza murami
szkoły
 ciekawe wykłady pracowników
naukowych Uniwersytetu
Gdańskiego
 spotkania z przedstawicielami
różnych religii i prądów
filozoficznych
Klasa medyczna 1 C
(biologiczno – chemiczna)
 rozszerzenie z biologii i chemii
 zajęcia laboratoryjne i wykłady
z biologii prowadzone przez
pracowników naukowych UG
 wyjścia edukacyjne do
Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego na zajęcia
laboratoryjne i wykłady
 ciekawe, multimedialne zajęcia
w szkole
Klasa akademicka Architektoniczna
1E
 obligatoryjnie zakres rozszerzony z
matematyki
 innowacja w nauce matematyki:
poszerzenie materiału o aksonometrię
i geometrię wykreślną nauczaną przez
pracowników naukowych PG
 rysunek studyjny 2 x 2 godziny w
tygodniu przez trzy lata
Zajęcia w grupach (do wyboru przez
ucznia)
 grupa 1 : rozszerzenie z fizyki
 grupa 2 : rozszerzenie z historii sztuki
 ciekawe warsztaty – współpraca z
Politechniką Gdańską, wycieczki i
wyjścia edukacyjne
 wystawy prac uczniów w nowo
otwartej galerii
V LO
Szkoła Mistrzostwa
Sportowego
Klasa 1d
koszykarska

codzienne treningi

kandydat musi uzyskać pozytywną
opinię Rady Trenerów Fundacji
Rozwoju Edukacji Trefl w Sopocie

rozszerzenie z biologii WOS i j. ang.
 Drugim językiem nauczanym we
wszystkich oddziałach jest język
niemiecki lub język francuski - do
wyboru przez ucznia
 Nauka języka obcego odbywa się w
grupach międzyoddziałowych na
różnych poziomach edukacyjnych
 Oferujemy również naukę języka
japońskiego jako przedmiotu
dodatkowego w grupach
międzyoddziałowych
 Jeśli zbierze się grupa chętnych można
rozpocząć naukę języka hiszpańskiego
Zapraszamy
Festiwal
Matematyki
podczas
Dnia
Otwartego
Szkoły
Regulamin rekrutacji
i ciekawe informacje
o różnorodnych
aktywnościach uczniów
znajdziecie na naszej
stronie internetowej
www.lo1sopot.pl
tel. 58 5511493
[email protected]
Download