Vavatech.pl

advertisement
Vavatech.pl
Tworzenie zapytań do baz danych Microsoft SQL Server - pytanie i
odpowiedź ze szkolenia (kwiecień 2016)
2016-04-22
Pytania w tym artykule pojawiły się podczas szkolenia
Tworzenie zapytań do baz danych Microsoft SQL Server
(Querying Microsoft SQL Server) realizowanego w
dniach 18-22.04.2016r.
Radosław Różyński
DEVELOPER AND TRAINER
Jaka jest różnica między poleceniem Group By a Distinct?
W zasadzie żadna. Distinct jest również poleceniem powodującym grupowanie rekordów
względem wyświetlanej listy kolumn oraz wyświetlenie unikatowych grup. Dokładnie to samo
wykonuje polecenie Group by. Jest jawnym wskazaniem po jakich kolumnach następuje
grupowanie. Najczęściej polecenie Group by jest wykorzystywane podczas wykonywania
agregacji. Polecenie Distinct jest stosowane podczas wyświetlenia unikatowych grup bez
agregacji. Gdy zestawimy obok siebie oba polecenia w tzw. planie zapytania, oba powinny
zwrócić ten sam wynik i czas. Dla przykładu zapytanie: select country from
tsql2014.sales.customers group by country select distinct country from
tsql2014.sales.customers Aby włączyć obsługę czytnika ekranu, naciśnij skrót Ctrl+Alt+Z..
Aby uzyskać informacje o skrótach klawiszowych, naciśnij skrót Ctrl+ukośnik..
Download