Transline Group – Introduction

advertisement
Wrocław 2016
Rozwój Transline Group
1989
Powstanie firmy
Transline
2009
Otwarcie operacji
w Rol – nowi klienci
2005
Rozwój w UE. Polska,
Hiszpania, Estonia,
Węgry i Rumunia
2013
Ekspansja. Illinois i
Pennsylvania
2011;
W związku z
rozwojem działalności
klienta - nowe
operacje w Kanadzie
2014
Otwarcie trzeciego
oddziału w Polsce.
Ustanowienie
centrali we
Wrocławiu
2014
DHL i Transline wdrażają
swój model w Tajlandii
2015
Ponad 100 oddziałów.
Obroty osiągaja
£200m
Transline w liczbach
Klienci Transline Group
PROMOCJA
• Dni otwarte
• Targi pracy
• Wydarzenia lokalne
• Sponsoring
PARTNERSTWO
• Urzędy pracy
• Przygotowanie do zawodu
• Zaopatrzenie inicjatyw
lokalnych
• Partnerstwo z lokalnymi
przedsiębiostwami
LOGISTYKA
• Rekrutacja mobilna
• Budowanie swiadomości
przez wydarzenia
branżowe
• Lokacje w centrum
miasta oraz miejscach
przyjaznych społecznie
INTERNET
• Strona internetowa
• Portale rekrutacyjne
• Kampania Pay per click
• Media
LOKALNIE
• Materiały promocyjne
• Polecenia
• Lokalne radio i prasa
• Wydarzenia
Migracje pracowników
Estonia
Litwa
Polska
UK
Ukraina
Lwów
Czechy
Węgry
Rumunia
Charakterystyka pracownika
Ocena
Pracownika
Obecność
KPI
Wydajność
Dokładność
Twój partner na rynku pracy
Wrocław 2016
Download