Rozkład materiału nauczania

advertisement
Rozkład materiału nauczania liceum ,historia ,dla grupy R6/12
,klasa I po gimnazjum ,rok szkolny 2012/13 ,semestr I
1. Monarchie despotyczne starożytnego wschodu.
2. Państwo Hammurabiego.
3. Egipt faraonów.
3. Antyczna Grecja.
4. Ustroje polityczne greckich polis.
5. Kultura starożytnej Grecji.
6. Imperium Aleksandra Macedońskiego.
7. Rzym królewski i republikański .
8. Rozwój terytorialny Rzymu w okresie republiki.
9. Narodziny chrześcijaństwa.
10. Upadek cesarstwa rzymskiego.
11. Bizancjum i Arabowie – kultura islamu.
12. Powstanie Europy średniowiecznej.
13.Państwo Karola Wielkiego – początki feudalizmu.
14. Krucjaty – utworzenie Królestwa Jerozolimskiego.
15.Powstanie państw narodowych w Europie.
16.Pierwsze państwa słowiańskie.
17. Polska za panowania pierwszych Piastów – polityka wewnętrzna i
zewnętrzna.
18. Rozbicie dzielnicowe w Polsce.
19. Zjednoczenie Polski.
20. Osadnictwo wiejskie i lokacje miejskie.
21. Państwo Kazimierza Wielkiego.
22. Jagiellonowie na tronie polskim.
23. W renesansowej Europie.
24. Reformacja i kontrreformacja w Europie.
Download