Rozkład materiału z historii

advertisement
Rozkład materiału z historii
dla Słuchaczy
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych Zaocznego w Rabce Zdroju
(egzamin klasyfikacyjny)
1. Monarchie despotyczne starożytnego wschodu.
2. Państwo Hammurabiego.
3. Egipt faraonów.
4. Antyczna Grecja.
5. Kultura starożytnej Grecji.
6. Imperium Aleksandra Macedońskiego.
7. Rzym królewski i republikański .
8. Narodziny chrześcijaństwa.
9. Upadek cesarstwa rzymskiego.
10. Bizancjum i Arabowie – kultura islamu.
11. Krucjaty – utworzenie Królestwa Jerozolimskiego.
12. Powstanie państw narodowych w Europie.
13. Pierwsze państwa słowiańskie.
14. Polska za panowania pierwszych Piastów – polityka wewnętrzna i
zewnętrzna.
15. Rozbicie dzielnicowe w Polsce.
16. Zjednoczenie Polski.
17. Państwo Kazimierza Wielkiego.
18. Jagiellonowie na tronie polskim.
19. W renesansowej Europie.
20. Reformacja i kontrreformacja w Europie.
21. Myśl filozoficzna oświecenia.
22. Upadek Rzeczypospolitej w XVIII wieku.
23. Okres napoleoński w Europie.
24. Polskie powstania narodowe XIX wieku.
25. Rusyfikacja , germanizacja i autonomia Galicji.
26. Polacy i sprawa polska w czasie I wojny światowej.
27. Odrodzenie się państwa polskiego.
28. Przewrót majowy Józefa Piłsudzkiego.
29. Gospodarka II Rzeczypospolitej
30. Faszyzm , nazizm i komunizm jako ustroje totalitarne.
31. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej.
32. Wojna obronna we wrześniu 1939 roku.
33. Udział Polaków w II wojnie światowej.
34. Najważniejsze wydarzenia II wojny światowej.
35. Polska w latach 1944-1948 –walka o władzę.
36. Stalinizm w Polsce.
37. XX zjazd KPZR i jego skutki.
38. Zimna wojna w Europie.
39. Poznański czerwiec 1956 rok.
40. „Odwilż” w Polsce.
41. Kultura Polska na emigracji.
42. Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Polsce.
43. Polski sierpień 1980 rok i jego skutki.
44. Stan wojenny w Polsce i polska droga do demokracji.
Download