Rozkład materiału nauczania

advertisement
Rozkład materiału nauczania liceum ,historia ,dla grupy R6/11
,rok II po gimnazjum ,semestr III ,rok szkolny 2012/13
1. Monarchie despotyczne starożytnego wschodu.
2. Państwo Hammurabiego.
3. Egipt faraonów.
4. Antyczna Grecja.
5. Kultura starożytnej Grecji.
6. Imperium Aleksandra Macedońskiego.
7. Rzym królewski i republikański .
8. Narodziny chrześcijaństwa.
9. Upadek cesarstwa rzymskiego.
10. Bizancjum i Arabowie – kultura islamu.
11. Krucjaty – utworzenie Królestwa Jerozolimskiego.
12.Powstanie państw narodowych w Europie.
13.Pierwsze państwa słowiańskie.
14. Polska za panowania pierwszych Piastów – polityka wewnętrzna i
zewnętrzna.
15. Rozbicie dzielnicowe w Polsce.
16. Zjednoczenie Polski.
17. Państwo Kazimierza Wielkiego.
18. Jagiellonowie na tronie polskim.
19. W renesansowej Europie.
20. Reformacja i kontrreformacja w Europie.
21. Myśl filozoficzna oświecenia.
22. Upadek Rzeczypospolitej w XVIII wieku.
23. Okres napoleoński w Europie.
24. Polskie powstania narodowe XIX wieku.
25. Rusyfikacja , germanizacja i autonomia Galicji.
26. Polacy i sprawa polska w czasie I wojny światowej.
27. Odrodzenie się państwa polskiego.
Download