Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: 12.2.2.(12.2.6352

advertisement
Opis zmian dla Pulpitów enova365
w wersjach:
12.2.2.(12.2.6352), 12.2.1 (12.2.6263) i
12.2 (12.2.6239)
(Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura
Rachunkowego, Workflow w Pulpitach)
Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych
w niniejszej ulotce
Soneta Sp. zo.o. ul. Wadowicka 8A, wejście B, II piętro, 30-415 Kraków | tel. +48 12 261 36 41 | email: [email protected]
| www.enova.pl NIP: 679-27-05-304 | REGON: 356381673 | KRS 0000109244 | Kapitał Zakładowy 85 000 PLN
Raiffeisen Bank Polska nr 88 17501048 0000000001092952
Spis treści
Wersja 12.2.2 ............................................................................................................................. 3
Moduł: Pulpity HR ....................................................................................................................... 3
Zmiana funkcjonalności ................................................................................................................... 3
Wersja 12.2.1 ............................................................................................................................. 3
Wersja 12.2 ................................................................................................................................ 3
Moduł: Pulpity HR ....................................................................................................................... 3
Zmiana funkcjonalności ................................................................................................................... 3
Soneta Sp. zo.o. ul. Wadowicka 8A, wejście B, II piętro, 30-415 Kraków | tel. +48 12 261 36 41 | email: [email protected]
| www.enova.pl NIP: 679-27-05-304 | REGON: 356381673 | KRS 0000109244 | Kapitał Zakładowy 85 000 PLN
Raiffeisen Bank Polska nr 88 17501048 0000000001092952
Wersja 12.2.2
Moduł: Pulpity HR
Zmiana funkcjonalności
Pulpit/Ogólne/Wnioski. Przyspieszono działanie listy "Wnioski" dostępnej w części "Ogólne" w
pulpicie. Przy dużej ilości danych ładowanie listy trwało przez długi czas.
Wersja 12.2.1
Brak zmian.
Wersja 12.2
Moduł: Pulpity HR
Zmiana funkcjonalności
Cechy referencyjne. W pulpitach pracowniczych wprowadzono zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym dostępem do listy pracowników poprzez cechę referencyjną. W przypadku
udostępnienia w pulpicie niektórych rodzajów cech referencyjnych, możliwe było otwarcie przez
użytkownika listy pomocniczej (lookup) zawierającej dane pracowników (w wersji 12.2 w takim
przypadku lista pomocnicza pracowników jest pusta).
Soneta Sp. zo.o. ul. Wadowicka 8A, wejście B, II piętro, 30-415 Kraków | tel. +48 12 261 36 41 | email: [email protected]
| www.enova.pl NIP: 679-27-05-304 | REGON: 356381673 | KRS 0000109244 | Kapitał Zakładowy 85 000 PLN
Raiffeisen Bank Polska nr 88 17501048 0000000001092952
Download