akademia zarządzania raiffeisen polbank

advertisement
AKADEMIA ZARZĄDZANIA RAIFFEISEN POLBANK
HARMONOGRAM WARSZTATÓW
06.11.2015 Na czym zarabia bank? – produkty finansowe z perspektywy
Klienta i banku
20.11.2015 Jak pozyskać Klienta? – współczesny bankowiec i jego
zadania
04.12.2015 Zarządzanie ryzykiem kredytowym – wykorzystanie myślenia
modelowego do podejmowania decyzji
18.12.2015 Co robią w banku specjaliści produktowi? – efektywne
wykorzystanie
faktoringu, produktów skarbowych oraz
bankowości transakcyjnej
08.01.2016 Standardy obsługi Klienta – znaczenie jakości w budowaniu
relacji Klienta z bankiem
22.01.2016 Rekrutacja bez tajemnic – praktyczne wskazówki dotyczące
skutecznego udziału w rekrutacji do banku
26.02.2016 Podsumowanie Akademii Zarządzania Raiffeisen Polbank
Download