Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych

advertisement
JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH TRADYCYJNIE I W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOCŁAWKU UL DOBRZYŃSKA 102
L.p
Nazwa zbioru danych
( np. dane klienta, pracowników itd.)
1.
Zbiór Danych Osobowych Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Włocławku
ul. Dobrzyńska 102
Struktura zbiorów
( np. imię i nazwisko, e-mail, telefon itd.)
- PESEL
- Imię i nazwisko
- data i miejsce urodzenia
- stan cywilny
- dzieci
- płeć
- adres
- imię ojca i matki
- nazwisko rodowe
- wykształcenie
- obywatelstwo
- nr dowodu osobistego i przez kogo wydany
- dane majątkowe
- karalność
- stan zdrowia
- leczenie specjalistyczne itp.
- decyzje administracyjne
- zajęcia komornicze
- windykacja należności
- wywiady środowiskowe
- niepełnosprawność
-historia choroby
2.
Zbiór Danych Osobowych Pracowników Domu Pomocy Społecznej we Włocławku
ul. Dobrzyńska 102
3.
Ewidencja czasu pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej we Włocławku
Ul. Dobrzyńska 102
4.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
5.
Ewidencja Zamówień Publicznych
PESEL/NIP,
- imię i nazwisko,
- data i miejsce urodzenia,
- stan cywilny,
- dzieci,
- płeć,
- adres,
- imię ojca i matki,
- nazwisko rodowe,
- obywatelstwo,
- Nr dowodu osobistego. i przez kogo wydany,
- PIT,
- zarobki pracowników,
- dane majątkowe,
- karalność,
- nieobecności w pracy,
- wykształcenie,
- informacje dot. zatrudnienia.
- zajęcia komornicze,
- nagrody pieniężne,
- dokumentacja ubezpieczeniowa
- zaświadczenia o zarobkach itp.
- windykacja należności
- imię i nazwisko
- nieobecności w pracy
- wymiar czasu pracy
- imię i nazwisko
- dane majątkowe
- stan zdrowia
- dane osobowe podmiotów uczestniczących
w przetargach
6.
7.
8.
Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
Rejestr odwiedzin
Rejestr dowodów finansowo - księgowych
- dane adresowe osób fizycznych, firm
- treść korespondencji wychodzącej i przychodzącej
- dane osobowe osób odwiedzających Mieszkańców
- nr faktury,
- dane adresowe osób fizycznych , firm,
- data wpływu,
- NIP,
- KRS,
- wartość kapitału zakładowego,
- Nr konta firmy lub osoby fizycznej,
Download