Propozycje tematów projektów – Bazy danych, rok akad. 2013/2014

advertisement
Propozycje tematów projektów – Bazy danych, rok akad. 2013/2014
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Temat
Baza danych książek.
Baza danych materiałów video.
Bibliograficzna baza danych.
Baza danych kadrowyo-płacowych.
Baza dla sklepu motoryzacyjnego.
Baza dla sklepu komputerowego.
Baza dla hurtowni spożywczej.
Dziennik szkolny.
Elektroniczny indeks wyższej uczelni.
Baza zarządzająca samochodami w firmie.
Baza wypożyczalni sprzętu sportowego.
Baza danych dla firmy leasingowej.
Baza zarządzająca organizacją projektów programistycznych.
Baza danych obiektów geograficznych na potrzeby GIS.
Baza informacji historycznych (czasowych) o miejscowościach.
Baza danych na potrzeby serwisu aukcyjnego.
Baza sprzętu przydzielonego pracownikom.
System bazy danych do prowadzenia księgowości małej firmy.
System baz danych typu osobisty organizer.
System baz danych obsługi warsztatu samochodowego.
Baza danych na potrzeby biura podróży.
Obsługa wysyłek pocztowych i kurierskich.
Finansowa księga przychodów i rozchodów.
Baza danych do zarządzania tematami prac dyplomowych.
Baza do przygotowywania testów sprawdzających wiedzę uczniów.
System obsługi hotelu.
Baza danych do zarządzania budżetem domowym.
Temporalna baza danych dla GISu.
Baza danych obrazowych dla grafika.
Baza danych firmy windykacyjnej.
Temat może być również wymyślony przez studenta(ów) i zatwierdzony przez prowadzącego.
Download