administrator baz danych poziom zaawansowany

advertisement
ADMINISTRATOR BAZ DANYCH
POZIOM ZAAWANSOWANY
Certyfikat przeznaczony jest dla administratorów baz danych oraz osób, które
uzyskały ww. certyfikat w stopniu podstawowym.
SYLABUS
1. Teoria baz danych
1.1. Projektowanie relacyjnych baz danych – diagram związków encji
(ERD).
1.2. Interfejsy programistyczne w bazach danych.
1.3. Rozproszone bazy danych (Architektura klient – serwer).
1.4. Pojęcie transakcyjności w bazach danych. Model ACID.
1.5. Modelowanie danych w języku UML. ORM.
1.6. Inne modele baz danych: obiektowe i obiektowo-relacyjne, sieciowe,
rozproszone, multimedialne, mobilne, temporalne – zalety, wady,
architektura, implementacja.
1.7. Standard obiektowych baz danych ODMG (Object Data Management
Group). Język ODL (Object Definition Language). Język zapytań OQL
(Object Query Language).
1.8. Hurtownie danych. Projektowanie (modele wielowymiarowe),
architektura i wykorzystanie.
1.9. Bazy danych w Internecie i Intranecie. Technologie internetowe
dostępu do danych (PHP, ASP, JSP).
2. Efektywne administrowanie bazami danych
2.1. Praktyczne wykorzystanie języków DDL i DML.
2.2. Importowanie i eksportowanie danych do/z bazy danych SQL.
2.3. Bezpieczeństwo danych.
2.4. Optymalizacja bazy danych
5.1. Problemy wydajności bazy danych i aplikacji.
5.2. Zarządzanie użytkownikami w rozproszonych bazach.
5.3. Bezpieczeństwo w rozproszonych bazach danych.
5.4. Strojenie bazy danych. Zarządzanie zasobami.
5.5. Jakość w hurtowniach danych z poziomu projektanta, administratora
i użytkownika.
3. Tworzenie zaawansowanych baz danych
3.1. Projektowanie i tworzenie obiektowej bazy danych. Obiekty bazy
danych. Operacje na obiektach.
3.2. Projektowanie internetowych baz danych. Operacje na danych z
wykorzystaniem internetowej technologii dostępu do danych.
3.3. Projektowanie i tworzenie hurtowni danych. Integracja danych.
Operacje OLAP na kostkach. Przetwarzanie.
4. Zapytania (kwerendy)
4.1. Konstruowanie zapytań wybierających w języku SQL.
4.2. Konstruowanie zapytań funkcjonalnych w języku SQL.
4.3. Konstruowanie zapytań sprzężonych w języku SQL.
4.1. Realizacja zapytań w obiektowych bazach danych za pomocą języka
OQL.
4.2. Realizacja zapytań w internetowych bazach danych. Język zapytań
dla XML.
4.3. Przetwarzanie zapytań w hurtowni danych. Redundancja.
Optymalizacja zapytań. Metadane.
4. Tworzenie raportów
4.1. Tworzenie raportów na podstawie zapytań w języku SQL
4.2. Drukowanie raportów w różnych formatach.
4.1. Raporty w hurtowniach danych.
Download