akademia techniczno-humanistyczna

advertisement
AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA
w BIELSKU-BIAŁEJ
WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI
PRACA DYPLOMOWA
INŻYNIERSKA
Kazanowski Paweł
Nr albumu:4245, Specjalność: Inżynieria oprogramowania
Temat: Języki skryptowe używane do pracy z bazą danych na przykładzie
SZBD PostgreSQL i języków PHP, Perl i Python
Zakres pracy:
1. Przegląd języków skryptowych, cele ich stosowania
2. Definicja celu i wymagań stawianych aplikacji
3. Definicja schematu bazy danych, logiki i interfejsu aplikacji
4. Budowa prostej aplikacji Web do pracy z bazą danych ze
szczególnym
uwzględnieniem
systemu
pomocy
i
objaśnień
wykorzystywanych mechanizmów
5. Podsumowanie i wnioski
KATEDRA MECHANIKI I INŻYNIERSKICH METOD KOMPUTEROWYCH
Promotor:
dr inż. Iwona Adamiec – Wójcik
Opiekun:
mgr inż. Leonard Grinke
..............................................................................
Podpis i pieczątka Kierownika Katedry
Bielsko-Biała, rok akademicki 2003/2004
Download