Projekt z baz danych * wymagania:

advertisement
Projekt z baz danych – wymagania:
1.






2.








3.
Aplikacja (Microsoft Access 2007)
Min. 3 znormalizowane tabele
Min. 4 kwerendy
Min. 4 formularze (główny oraz do każdej tabeli, w tym 1 z podformularzem)
Min. 3 raporty
Min.2 makra, np. do zamykania / otwierania formularzy
Po uruchomieniu aplikacji otwiera się menu główne
Opis
Strona tytułowa (tytuł projektu, nazwisko, grupa, kierunek)
Spis treści
Założenia do projektu (przeznaczenie, cel, ograniczenia, podstawy prawne, główne
realizowane funkcje)
Struktura bazy danych (opis wykorzystanych obiektów [SWOICH], tabela – nazwa
pola, typ danych)
Logiczne powiązania między tabelami (relacje)
Opisane 3 etapy normalizacji na przykładzie jednej SWOJEJ tabeli
Instrukcja obsługi bazy danych (obowiązkowo pokazany formularz główny [zrzut
ekranu])
Dołączona aplikacja (CD – podpisana)
Kryteria oceny
3.1. Aplikacja









Startowanie z menu głównego
Realizacja założonych funkcji
Poprawność relacji
Poprawność nadania właściwości polom w tabeli
Poprawność formularzy i raportów
Wykorzystanie kwerend w bazie
Funkcje wyszukujące rekordy
Własne przyciski nawigacyjne
Ogólne wrażenie graficzne (czytelność, intuicyjność obsługi)
3.2. Opis (sprawozdanie)




Zawartość
Poprawność struktury bazy danych
Poprawność normalizacji przedstawionej na jednej z tabel projektu
Zrozumiałość instrukcji obsługi
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards