Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

advertisement
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ
Na rok akademicki 2008/2009
Imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy:
Zakład, telefon, e-mail:
Tytuł zgłaszanej pracy:
Kierunek:
Krzysztof Kaczmarski, mgr inż.
Zakład Zastosowań Informatyki i Metod
numerycznych
[email protected]
Aplikacja CAD wykorzystująca obiektową
bazę danych ODRA.
INFORMATYKA
Imię i nazwisko dyplomanta/ki:
Tematyka zgłaszanej pracy:
Praca ma na celu eksperymentalną implementację prostego systemu CAD w
obiektowej bazie danych. Podstawowym zadaniem dyplomanta będzie sprawdzenie
możliwości systemu ODRA i ewentualne jego rozbudowanie w razie potrzeb.
System ODRA jest obiektową bazą danych z pełnym językiem programowania
połączonym z językiem zapytań (SBQL).
Aplikacja powinna korzystać z możliwości baz danych tworząc obiekty ekranowe przy
pomocy wydajnego języka zapytań.
Dzięki zastosowaniu bazy danych aplikacja nie musi zapisywać i odczytywać danych
z plików. Wszystkie operacje trwałego przechowywania obiektów wykonywane są
przez system bazodanowy.
Minimalna funkcjonalność aplikacji:
 interfejs graficzny z wykorzystaniem wspomagania sprzętowego
 definiowanie obiektów w przestrzeni (bryły, punkty, linie, krzywe)
 podstawowe operacje na obiektach (przesuwanie, obroty, skalowanie, usuwanie)
 możliwość zadania zapytania bezpośrednio do składu obiektów
Praca ma charakter eksperymentalny i może zawierać aktualnie niezbadane i trudne
do przewidzenia komplikacje.
Literatura pomocnicza:
1. K.Subieta. Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań. Wydawnictwo
PJWSTK, Warszawa 2004, ISBN 83-89244-29-2 (522 strony)
2. K.Subieta: Obiektowość w projektowaniu i bazach danych. Akademicka
Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998, ISBN 83-7101-401-5 (290 stron)
3. Stack-Based Approach
http://sbql.pl
4. Java http://java.sun.com
...............................................................
data i podpis
Download