Dnia Wiosny 2015

advertisement
Obchody 1 Dnia Wiosny 2015
klasy 4-6
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
23 marca 2015r - poniedziałek
Tematyka w tym roku będzie nawiązywała do obchodów
międzynarodowego „Dnia Wody”, jako działania wspierające i
uzupełniające działania klas 1-3
Zaleca się, aby zarówno nauczyciele i uczniowie ubrali się w
odzież w kolorze niebieskim, można przypiąć sobie niebieską
kroplę wody wyciętą z kolorowego papieru
Czas trwania (2godziny) – 3 i 4 godzina lekcyjna, każdy
nauczyciel opiekuje się tą klasą, którą uczy planowo,
wspomagając działania uczniów
Do środy (18 marca) każda z klas 4-6 przynosi 5 rolek
niebieskiej bibuły, będzie ona przepleciona przez szczebelki
wzdłuż biegów schodowych, od 2 piętra, aż do parteru –
imitacja płynącej rzeki
Na poniedziałek (23 marca) uczniowie wszystkich klas 4-6
przynoszą taśmę klejącą, opracowane materiały tematyczne do
prezentacji.
Każda z klas 4-6 otrzymuje zadany temat, który opracowuje w
kilku zespołach, 1-4 osobowych, po skończeniu obchodów,
poszczególne elementy umieszczane będą na rzece Odrze
(niebieska bibuła), w taki sposób, aby jak najwięcej opowiedzieć
o rzece – czyli od źródła, rośliny, zwierzęta, główne miasta
,przez które rzeka przepływa, zagrożenia spowodowane
działalnością człowieka, ochrona wód.
Pozostałe lekcje, czyli 1-2 oraz 5-7 odbywają się bez zmian
Tematyka:
Klasy 4 – rośliny i zwierzęta związane z rzeką:
a. Rośliny porastające brzegi wód – wierzby, trzcina,
pałki, tatarak, sitowie, rośliny zanurzone – grzybienie
białe i grążele
b. Zwierzęta zamieszkujące rzekę – ryby – pstrągi w
górnym biegu, sumy, szczupaki, okonie, liny, płocie,
ukleje, leszcze, małże,
c. Zwierzęta związane z rzekami – bobry, wydry,
piżmaki, czaple, bociany białe i czarne, orły, łabędzie,
kaczki itp.
d. Jedna grupa przygotowuje się do prezentacji
opracowanych materiałów – 5-7 min
Klasy 5 –poznajemy tajemnice rzeki Odry:charakterystyka
a. Źródło – skąd wypływa
b. Krainy geograficzne, przez które przepływa Odra
c. Główne miasta przez które przepływa i zagrożenia z
tego wynikające
d. Ujście – w którym miejscu wpada do morza, miasto,
zatoka
e. Jedna grupa przygotowuje się do prezentacji
opracowanych materiałów – 5-7 min
Klasy 6 – zagrożenia związane z działalnością człowieka i
sposoby ochrony wód i przyrody wokół
a. Ścieki komunalne
b. ścieki przemysłowe
c. nawozy sztuczne spływające z pól
d. zabudowa i przebudowa brzegów
e. regulacja koryta
f. oczyszczalnie ścieków
g. strefy ochronne – natura 2000
h. Jedna grupa przygotowuje się do prezentacji
opracowanych materiałów – 5-7 min
Prezentacja prac i przedstawienia będą odbywać się na
Sali gimnastycznej i oceniane będą przez zespół Jury.
W każdej kategorii wyłoniona zostanie zwycięska klasa.
W skład końcowej oceny będzie wchodzić ocena prac
plastycznych, z przedstawienia oraz ocena za odpowiednie
przebranie się klasy
Ponadto ogłasza się dla wszystkich uczniów klas 4-6:
1. Konkurs na reportaż – „ODRA – rzeka, nad którą mieszkam”
– w formie krótkiego filmiku, przedstawiającego wycieczkę
nad dowolny fragment Odry (przedstawiający piękno
jakiegoś zakątka lub zanieczyszczenie np. brzegów i rzeki)
2. Konkurs plastyczny – „ODRA – rzeka, nad którą mieszkam”
format prac plastycznych A3, technika dowolna (praca
powinna przedstawiać piękno jakiegoś zakątka, roślinność,
zwierzęta lub zanieczyszczenie np. brzegów i rzeki
spowodowane działalnością człowieka)
3. Konkurs fotograficzny – „ODRA – rzeka, nad którą
mieszkam” – zdjęcie powinno przedstawiać piękno jakiegoś
zakątka, roślinność, zwierzęta lub zanieczyszczenie np.
brzegów i rzeki spowodowane działalnością człowieka,
zdjęcie powinno być w formie elektronicznej lub
wydrukowane – format co najmniej 13/18)
Prace proszę przynosić do 20 marca do Pani A.Kubaczki
lub J.Radziei (sala 7 lub pokój nauczycielski
Download