police - m.zaborowska

advertisement
POLICE
jeszcze nie Szczecin
GMINA POLICE




położenie: woj. zachodniopomorskie
powierzchnia: 251,42 km2
ludność:41,232 mieszkańców
dominujące branże gospodarki:
 przemysł chemiczny (Zakłady Chemiczne
Police),
 handel,
 usługi ogólnobudowlane.

Gmina Police należy do większych w województwie
zachodniopomorskim. Położona na Nizinie Szczecińskiej
zajmuje obszar 25.142 hektarów i liczy 41.232
mieszkańców. Na jej terenie, oprócz miasta Police
funkcjonuje także 12 sołectw. Od północy Police
graniczą z gminą Nowe Warpno, od południa - ze
Szczecinem i Dobrą Szczecińską, od wschodu - z gminą
Goleniów, którą oddziela od Polic rzeka Odra, a od
zachodu sąsiadami gminy są Niemcy z powiatu UeckerRandow, położonego na terenie Meklemburgii Pomorze
Przednie.
Przyroda w Policach
PUSZCZA WKRZAŃSKA
to jeden z najpiękniejszych kompleksów leśnych
w Polsce. Szczególnie świat ptaków prezentuje tu
ogromną różnorodność gatunków. W ciągu
kilkunastu ostatnich lat ornitolodzy obserwowali
na jej obszarze 205 gatunków ptaków, spośród
403 odnotowanych w Polsce. Gnieżdżą się tutaj
m.in. pary orlików, a na potężnych sosnach - orły
bieliki. Równie rzadkim, a często spotykanym tu
drapieżnikiem jest także kania rdzawa. To samo
dotyczy sokoła kobuza, trzmielojada, myszołowa i
żurawia. W nocy z puszczy dobiega donośny głos
puchacza
REZERWAT ŚWIDWIE
Rezerwat ornitologiczny nad jeziorem Świdwie wpisano
w 1984 roku do Międzynarodowej Konwencji RAMSAR,
jako jeden z ważniejszych obszarów wodno-błotnych w
skali światowej. Na niedostępnych bagnach i
trzcinowiskach mają tu swoje miejsca lęgowe bąki,
błotniaki stawowe, gęsi gęgawe, chruściele, żurawie i
wiele innych. W sumie na Świdwiu lęgnie się 118
gatunków ptaków. Pojawiają się tutaj także setki
gatunków ptaków wędrownych. Można je obserwować z
wież i pomostów miejscowej stacji ornitologicznej.
RZEKA ŁARPIA
Rzeka Łarpia stanowi zachodnie, boczne
odgałęzienie rzeki Odra (Damiąży). W rejonie
tym (Skolwin) po stronie zachodniej rzeka Odra
(Damiąża) ma szereg odgałęzień, którymi licząc
od głównego koryta cieku są: Wietlina, Kanał
Skolwiński, Cieśnica.
Wody rzeki Łarpia nie są i nie były praktycznie nigdy objęte
systematycznymi badaniami. W okresach jesienno - wiosenno zimowych z uwagi na powiązanie hydrauliczne z wodami rzeki
Odry, jakość wody rzeki Łarpia jest podobna. W okresie lata przy
wyższych temperaturach i innych niekorzystnych elementach
klimatycznych, rzeka Łarpia zachowuje się jak bezodpływowy
zbiornik wody, do którego przez wiele lat odprowadzano
znaczne ilości niedostatecznie oczyszczonych ścieków, a
zdeponowane na dnie, w wyniku tego procesu osady stanowią
źródło dodatkowego zanieczyszczenia wód.
GALERIA ZDJĘĆ
ZABYTKI POLIC
opracowała:
Magdalena
Zaborowska-Zagórska
Skorzystałam z zasobów strony internetowej
www.police.pl
sierpień 2007
Download