RUNDA 6 RZEKI KANAŁY 4.03.2016 – 1.04.2016 I. OBLICZ 1. W

advertisement
RUNDA 6
RZEKI KANAŁY
4.03.2016 – 1.04.2016
I. OBLICZ
1. W pewnej miejscowości wysokość Słońca podczas górowania w dniu 21 marca jest równa 390. Słonce
widoczne jest po północnej stronie nieba. Kiedy Słońce góruje nad ta miejscowością w Berlinie jest godzina
10:48 czas słonecznego. Posługując się atlasem, podaj nazwę i współrzędne tej miejscowości. /4 pkt./
2. Źródła sanu znajdują się na wysokości 943 m n.p.m., ujście na wysokości 138 m n.p.m. Oblicz średni
spadek rzeki w promilach, jeżeli długość rzeki wynosi 443 km. (Spadek rzeki [i] jest to stosunek różnicy
wysokości [h] do odległości lub długości [d] np. spadek przy różnicy wysokości 1 metra na odcinku 1000
metrów wynosi 0,001, tj 1‰). /4 pkt./
3. Korzystając z ilustracji zamieszczonej obok, wykonaj
polecenia.
a) Zapisz dzień i miesiąc, w którym Ziemia jest oświetlona
promieniami słonecznymi tak, jak przedstawiono na ilustracji.
…………………
b) Napisz, na który równoleżnik promienie słoneczne padają
w tym dniu pionowo.
…………………
c) Podaj nazwę pory roku, która rozpoczyna się w tym dniu na
półkuli północnej.
………………… /3 pkt./
4. Podaj, za ile godzin rozpocznie się Nowy Rok w Nowym Jorku (410N, 740W), gdy w Gdyni (540N, 180E) w noc
sylwestrową bije północ. /3 pkt./
5. Poniższe rysunki przedstawiają dzienne drogi Słońca nad horyzontem w tym samym dniu na różnych
równoleżnikach. Podaj datę ………………….. oraz podpisz równoleżniki (równik, zwrotnik Raka, zwrotnik
Koziorożca, koło podbiegunowe północne, koło podbiegunowe południowe, biegun). /6pkt./
II. ODPOWIEDZ
A. Zapoznaj się z opisami różnych rzek świata i na ich podstawie podaj ich nazwy:
1. Rzeka w zachodnich Chinach, w Kotlinie Kaszgarskiej, płynąca północnym skrajem pustyni Takla
Makan, długości 1130 km, której wody całkowicie wykorzystywane są do nawadniania lub giną w
piaskach pustyni.
2. Rzeka na Ukrainie i w Mołdawii, lewy dopływ Dunaju, na długości około 700 km graniczna z
Rumunią. Źródła ma w Karpatach Wschodnich (Czarnohora).
3. Rzeka w Argentynie, uchodząca do Zatoki Bahia Blanca, Stan w USA (stolica Denver), rzeka w
USA uchodząca do Zatoki Kalifornijskiej oraz Wyżyna w USA - maja wspólna nazwę …………
/3 pkt./
B. Uzupełnij definicje odpowiednimi pojęciami: warstwa wodonośna, obszar bezodpływowy, ciek
epizodyczny, retencja, dorzecze, dział wodny, zlewisko /3 pkt./
Obszar, z którego wody spływają do jednego ujścia rzeki, nazywa się ……………… . Przejściowe
zatrzymanie wody opadowej to ……………… . Linia rozdzielająca dorzecza nazywa się …………
Zespół dorzeczy, z których wody spływają do jednego morza określa się jako……………….. . Ciek
prowadzący wodę tylko wskutek obfitych, ale rzadko występujących opadów to……… ……warstwa
skalna, która gromadzi w sobie i przewodzi wodę to ………………………. . Teren nie posiadający
łączności wodnej z oceanem, z którego nie wypływa żaden ciek to………………….. .
C. Jaki typ ujścia deltowe czy lejkowate (estuarium) posiadają wymienione rzeki? Garonna, Lena,
Loara, Łaba, Niger, Tamiza, Wołga, Św. Wawrzyńca, Dunaj, Mackenzie. /5 pkt/
D. Wymień kolejno rzeki i kanały, którymi możesz najkrótszą drogą dopłynąć z Kijowa do
Paryża: Dniepr…………………….-> Sekwana /5 pkt./
E. Korzystając z atlasu, odpowiedz w zlewisku jakiego oceanu położone są miasta: Cusco (Peru).
Lhasa (Chiny), Kigali (Ruanda), Czyta (Rosja), Wientian (Laos), Maseru (Lesotho), Ułan Bator
(Mongolia), Dawson (Kanada) /4 pkt./
F. Wymień 3 główne sposoby zasilania rzek. /3 pkt./
G. Wyjaśnij, dlaczego Wołgę nazywamy rzeka 5 mórz? /2 pkt./
H. Narysuj 2 systemy rzeczne należące do tego samego zlewiska, a następnie w odpowiednim
miejscu podpisz: źródło [ź], ujście[u], zlewisko [z], prawy dopływ [p], lewy dopływ [l],miejsce,
gdzie zachodzi erozja denna [ED], erozja boczna [EB], akumulacja [A], a przerywana linią zaznacz
dział wodny. /5 pkt./
I. Narysuj etapy powstawania starorzecza, W którym odcinku rzeki mogą one powstawać?
/2 pkt./
III. KRZYŻÓWKA
W poniższym szyfrze litery zapisano liczbami, Zakodowane słowa to nazwy 8 rzek płynących
na różnych kontynentach. Jakie to rzeki?
/8 pkt./
13,5,11,15,14,7
15,18,9,14,15,11,15
13,9,19,19,9,19,9,16,9
2,18,1,8,13,1,16,21,20,18,1
1,13,1,26,15,14,11,1
13,9,19,19,15,21,18,9
26,1,13,2,5,26,9
20,1,13,9,26,1
Powodzenia!
Download