Tematy niedawno realizowanych prac magisterskich

advertisement
Podano tematy realizowane obecnie lub zakończone w minionym roku.
Kazimierz Subieta
Konstrukcje imperatywne, funkcje i procedury dla systemu ODRA
Optymalizacja z użyciem indeksów dla systemu ODRA
Czynniki wpływające na sukces wdrożenia systemu informatycznego
Dynamiczne role dla systemu ODRA
Aktualizowalne perspektywy dla systemu ODRA (dodatkowa opieka H.Kozankiewicz)
Przetwarzanie transakcji dla projektu ODRA (dodatkowa opieka M.Lentner)
Klasy i metody dla systemu ODRA
Migracja istniejącej aplikacji bazo - danowej na platformę .NET
Optymalizacja obiektowych języków zapytań na przykładzie języka zapytań do XML’a
Konstrukcje imperatywne, funkcje i procedury dla systemu ODRA (praca wspólna z J.Balcerem)
Portale korporacyjne i obieg dokumentów w przedsiębiorstwie
Trygery i więzy integralności dla systemu ODRA
Typy dla języka zapytań systemu ODRA
Metamodel dla systemu ODRA
Aspektowe bazy danych dla ODRA
Graficzny debugger dla zapytań SBQL systemu ODRA
Zastosowanie XML-a do celów praktycznych na przykładzie dystrybucji informacji w
portalu biznesowym
Ewa Stemposz
Wizualizacja i nawigacja dla dużych grafów
Zapewnienie jakości i testowanie w procesie wytwarzania oprogramowania
Scentralizowane sterowanie, programowanie i zarządzanie
instalacjami oraz urządzeniami elektronicznymi w inteligentnych budynkach w oparciu o system automatyzacji X-10
System Zarządzania Zbiorami Zdigitalizowanymi (dla Biblioteki Narodowej)
System obsługi transportu bazujący na platformie Lefthand
Szybkie tworzenie aplikacji, wspomagającej klienta supermarketu, przy użyciu graficznego interfejsu
ikonicznego
Narzędzie typu CASE / RAD wspomagające wytwarzanie oprogramowania
w środowisku PHP + MySQL
Narzędzie typu CASE / RAD wspomagające wytwarzanie oprogramowania
w środowisku PHP + MySQL (wspólna z M.Matysiakiem)
Metody wdrażania ponownego użycia w przedsiębiorstwach produkujących oprogramowanie w Polsce
Włodzimierz Dąbrowski
System wspomagania logistyki w przedsiębiorstwie
Moduł historyczny aplikacji webowej
System zarządzania treścią
Wspomaganie procesów biznesowych w systemach klasy ERP na przykładzie oprogramowania Navision
Zarządzanie projektem internetowym w narzędziach open source
Projektowanie aplikacji WWW
Wspomagania procesów biznesowych przez system spadkowy z uwzględnieniem potencjalnych punktów rozszerzeń
Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych
Współczesne metody zarządzania projektem informatycznym: zalety - wady – ograniczenia
Repozytoria XML
Agnieszka Mykowiecka
Ujednoznacznianie typów morfologicznych na potrzeby komputerowego
wyszukiwania informacji
Opracowanie metody rozpoznawania i znakowania polskich fraz rzeczownikowych
Automatyczne udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane w języku polskim na podstawie internetowych zbiorów danych
Automatyczne rozpoznawanie nazw własnych w tekstach polskich
Piotr Habela
Wsparcie wytwarzania aplikacji platformy .NET w kontekście Model Driven Architecture
Wsparcie wytwarzania aplikacji platformy Java w kontekście Model Driven Architecture
Interfejs wizualnego programowania aplikacji oparty na języku SBQL
Schemat zewnętrzny dla systemu ODRA
Język zapytań dla struktur odpowiadających językowi RDF
Generyczna platforma dla implementacji wybranych procesów biznesowych w Facility Management
Implementacja języka OQL dla systemu Objectivity/DB
Download