Epidemia odry na świecie – czy jesteśmy bezpieczni

advertisement
Epidemia odry na
świecie – czy jesteśmy
bezpieczni ?
Dr n. med. Ewa Duszczyk
Poznań, 06.03.2015 r.
2
3
4
5
6
7
8
Ustępowanie wysypki odrowej
9
Dlaczego obawiamy się odry ?




Nie ma leczenia swoistego – wyłącznie
objawowe
Ryzyko powikłań jest dość wysokie
Powikłania częste
Infekcje dróg oddechowych i biegunka 1/10
zachorowań
Powikłania poważne
Zapalenie płuc 1/20 zachorowań (najczęstsza
przyczyna zgonów niemowląt i małych dzieci)
10
Powikłania z układu oddechowego




Zapalenie płuc wirusowe (odrowe)
Zapalenie płuc bakteryjne
Podgłośniowe zapalenie krtani (dławiec
rzekomy)
Ostre zapalenie ucha środkowego
11
Powikłania ze strony układu
pokarmowego




biegunka
zapalenie wyrostka robaczkowego
jelita krętego i krezki
zapalenie wątroby
12
Powikłania neurologiczne





Zapalenie mózgu 1/1000 przypadków odry
Najczęściej pod koniec okresu
wysypkowego
Śmiertelność - około 10 do 30%
Trwałe następstwa neuroinfekcji odrowej
występują u około 20-40%
Leczenie wyłącznie objawowe
13
SSEP





Subacute sclerosing panencephalitis (SSEP,
podostre stwardniające zapalenie istoty białej
mózgu)
Pojawia się 1-18 lat ( średnio 7-10 lat) po
przebytej odrze
Częstość występowania ocenia się na 1 na 100
tysięcy przypadków odry.
Wirus wywołujący SSPE jest cząstką niepełną.
Od wirusa odry różni się brakiem jednego z
białek o symbolu M (matrix protein).
Choroba w 100% śmiertelna
14
Inne powikłania



Ostra małopłytkowość ze skazą
krwotoczną
Zapalenie spojówek
Zapalenie mięśnia sercowego
15
Rokowanie




u osób bez zaburzeń odporności, bez powikłań dobre
gorsze w przypadku powikłań:
ostre zapalenie mózgu niepewne, często złr
SSPE – złe
wysoka śmiertelność w przypadkach zapalenia
płuc lub zapalenia mózgu u pacjentów z
niedoborami immunologicznymi
16
Odra w Polsce















rok
zachorowania
1960-64
1985
1990
1994
1998
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
124492
35680
56471
864
2285
132
48
11
13
120
40
100
115
13
zapadalność
406
95,9
148,1
3,7
5.8
0,34
0,13
zgony
255
5
12
1
17
Odra w Polsce
120
108
100
84
70
80
60
38
40
20
0
2011
2012
2013
2014
18
19
Odra na świecie przed erą
szczepień
W
1980 roku zarejestrowano 2,6
miliona zgonów
 W poprzednich latach dane były
podobne
20
Odra na świecie
Zgony z powodu odry - rok 2013




Liczba zgonów – 145 700
Około 400 zgonów dziennie
Co godzinę 16 zgonów
Najwięcej u dzieci poniżej 5 roku życia
21
Odra w USA


Przed erą szczepień umierało rocznie 400500 dzieci chorych na odrę
Rok 2014 zarejestrowano 610 zachorowań
– liczba większa niż w 1994 roku
22
Odra w USA
23
Odra w Europie 2010 r.
25000
22005
20000
15000
10000
Francja 5019
5000
0
Bułgaria
780
Włochy 863
Niemcy
WB 397
Polska
Zarejestrowano 30 265 zachorowań
24
Odra w Europie 2011 r.
15206
16000
14000
12000
10000
8000
5181
Rumunia
4015
6000
4000
1986
Niemcy
1609
2000
WB 1083
0
Francja
Włochy
Hiszpania
Zarejestrowano 30 567 zachorowań
25
Odra w Europie 2012 r.






Zarejestrowano 10 271 zachorowań
91% Włochy, Niemcy, Holandia, Rumunia
88% zachorowań u osób nie szczepionych
3 zgony
8 zapaleń mózgu
W GB zachorowania po powrocie z Filipin
26
Dlaczego tak się dzieje ?

Utrata czujności – mała liczba zachorowań

Wyraźny spadek liczby zaszczepionych

Działanie ruchów anty szczepionkowych
27
Szczepienie 2 dawkami
2006
2007
Polska
98,9%
98,4%
Niemcy
76,6%
83,2%
88,6%
WB
75,1%
74,4%
Austria
61,0%
56%
Francja
Grecja
2008
2009
2010
94,6%
93,8%
75%
79%
87%
62%
64%
77%
77,1%
2011
88%
28%
77%
28
Plotki o szczepieniu przeciwko
odrze
29
Ruchy antyszczepionkowe
30
30
Lancet
1998;351:637-41
31
31
Gdzie popełniono błąd?

Podejrzenie podano do powszechnej
wiadomości bez komentarza,
a w opinii społeczeństwa przyjęte zostało za
pewnik.
32
Po kilku latach
...... w 2006
33
Badania kliniczne
W żadnym z wiarygodnych badań
naukowych nie potwierdzono związku
pomiędzy szczepionką MMR a
autyzmem
 Ale niektórzy wiedza „lepiej”

34
Podsumowanie
 Zaniechanie
szczepień prowadzi
do powrotu chorób zakaźnych
 Możemy
wobec odry zostać
bezradni !!!
35
Download