„Kleszczowe Zapalenie Mózgu – Szczepimy! Zapobiegamy!”.

advertisement
W związku z trwającym sezonem letnim oraz zwiększonym ryzykiem
pokąsania przez kleszcze realizowana jest ogólnopolska kampania społeczno –
edukacyjna pn. „Kleszczowe Zapalenie Mózgu – Szczepimy! Zapobiegamy!”.
Cel kampanii: podniesienie świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki
i ochrony przed chorobami wywoływanymi przez kleszcze (Borelioza i Kleszczowe
Zapalenie Mózgu - KZM).
Patronat Honorowy: Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Kleszczowe Zapalenie Mózgu to ostra choroba zakaźna ośrodkowego
układu nerwowego. Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek ukłucia przez
zakażonego kleszcza, ale także na skutek picia mleka zakażonych kóz, owiec i krów.
Do grup ryzyka należą osoby zatrudnione przy eksploatacji lasu, stacjonujące
wojsko, funkcjonariusze straży pożarnej i granicznej, rolnicy, turyści i uczestnicy
obozów oraz kolonii. Skuteczną metodą profilaktyki KZM są szczepienia
ochronne, których skuteczność sięga 99%.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://szczepkleszcz.pl/.
Download