Paweł_Hoser_propozycja_1 - WZIM

advertisement
Wydział Zastosowań i Informatyki i Matematyki SGGW
ZGŁOSZENIE TEMATU
PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ
rok akademicki 2012/2013
Imię nazwisko
tytuł, stopień naukowy
Katedra, telefon, e-mail:
Dr Paweł Hoser
Zastosowań Informatyki
pawel_hoser [et] sggw.pl
Tytuł zgłaszanej pracy:
Kierunek
Badanie nowego modelu sieci neuronowej
związanej z algorytmem genetycznym.
Informatyka
Jeśli praca jest adresowana,
proszę podać nazwisko i grupę
dyplomanta(ki).
Tematyka zgłaszanej pracy :
Zarówno sieci neuronowe jak i algorytmy genetyczne, są to techniki sztucznej inteligencji
inspirowane biologią. W tym przypadku, zadaniem jest próba stworzenia i badania nowego
modelu sieci neuronowej, dla której algorytm uczenia się, jest rozwijany przy użyciu algorytmu
genetycznego. Jest to więc jakaś próba symulacji całej ewolucji układów nerwowych, za to
badanej na stosunkowo prostych obiektach (jeśli chodzi o sieć i jej zadania). W ogólności,
złożoność obliczeniowa takiego zagadnienia jest ogromna, warto tu zaznaczyć, że każdym
reprezentantem genu ma być sieć neuronowa, której algorytm uczenia się ma być za każdym
razem testowany. Dlatego więc, zadanie to warto sprowadzić do jak najprostszej postaci. Tak
więc, możemy założyć, że każda poszczególna sieć neuronowa może się składać nawet tylko z
kilku komórek, a jej zadanie może polegać, na przykład, na rozpoznawaniu bardzo prostych
obrazów albo uczeniu się podejmowania decyzji podczas bardzo prostej gry. Ważne też aby
każda sieć była maksymalnie uniwersalna pod względem możliwości doboru wykonywanych
zadań. Badania takie na pewno można zaliczyć do ciekawych i bardzo aktualnych w dziedzinie
nauk kognitywnych.
Literatura pomocnicza :
1. Ryszard Tedeusiewicz. Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza. Warszawa. 1993.
2. Zbigniew Michalewicz. Algorytmy genetyczne, programowanie ewolucyjne. WNT. Warszawa.2004.
3. Mariusz Flasiński. Wstęp do Sztucznej Inteligencji. Wydawnictwo Naukowe. PWN. Warszawa. 2011.
4. Jacek Mańdziuk. Sieci neuronowe typu Hopfielda. AOW Exit. Warszawa. 2000.
5. Leszek Rutkowski. Metody i techniki sztucznej inteligencji. PWN. Warszawa. 2006.
6. Marek Kasperski. Sztuczna inteligencja. Helion. Warszawa. 2005.
...............................................................
data i podpis
Download