techniki-decyzyjne-opracowanie

advertisement
2
Techniki decyzyjne Rodzaje decyzji Tradycyjne Nowoczesne Programowane: Rutynowe
powtarzalne,
organizacja opracowuje
procedury ich rozwiązania. 1. Zwyczaje 2. Standardowe biurowe procedury 3.Opracowane
algorytmy Badania operacyjne, Modele matematy czne, Modele symulacyjne, Sieci neuronowe.
Nieprogramowane: Jednorazowe, rzadko występujące, słabo ustrukturyzowane, trudne do
modelowania 1. Osąd intuicja, twórczość 2. Reguły robocze 3. Szkolenie decydentów Badania
operacyjne, Modele matematyc zne, Modele symulacyjne, Sieci neuronowe 24
Lider Proces decyzyjny Problemy zasoby, funkcje, System decyzyjny Mocne strony Słabe strony
Wizja Strategia Plany Klienci Produkty, sprzedaż, rynki, zmiany Wiedza, umiejętności, osobowość,
komunikacja, kultura organizacyjna System teleinformatyczny Bazy danych Systemy eksperckie Ekomerce Połączenia z portalami Okazje Otoczenie dalsze procesy, struktury
Pytania z egzaminu
Symulacja sieci neuronowej
Zarządzanie przedsiebiorstwem - opracowanie
Modelowanie - omówienie
Integracja logistyki z innymi naukami
Wykład - sztuczne sieci neuronowe
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download