struktura-i-siec-komunikacji

advertisement
2
Struktura i sieć komunikacji ma bardzo istotny wpływ na wykonywane zadania i zachowanie jej
członków. To, kto, z kim będzie się porozumiewać w określony sposób wpływa na tworzenie się
skutecznych kanałów komunikacji. Zaprezentowane sieci różnią się między sobą stanem takich
właściwości: - prędkość i dokładność działania; - wyłanianie się przywództwa;
- kształtowanie się morale członków grupy.
W sieci scentralizowanej "Y " i "Gwiazda" zadanie rozwiązuje się szybciej niż w sieci
zdecentralizowanej, pod warunkiem, że zadanie było proste. Przy zadaniach bardziej złożonych sieci
"Okrąg" i " Łańcuch" są bardziej efektywne. Osoby, które zajmują centralne miejsce w gromadzeniu
i przekazywaniu informacji, są uważane za przywódcę, lidera każdej z grup.
Natomiast w sieciach, gdzie informacja jest "po równo" przydzielana każdemu, mało, kto może
zostać przywódcą. Sieć komunikacji ma bardzo duży wpływ na zadowolenie członków grupy. W
sieciach zdecentralizowanych zadowolenie jest największe. W sieciach scentralizowanych z reguły
jedyną osobą zadowoloną jest osoba, która może zgromadzić najwięcej informacji.
Przebieg procesu komunikacji określa:
Kto przekazuje?
Co przekazuje?
Poprzez jaki kanał (jakie środki przekazu) ? Do kogo?
Z jakim skutkiem?
zachowanie organizacyjne- wykłady
Procesy grupowe i socjologiczna psychologia społeczna
Struktura komunikowania się
Podstawy organizacji i zarządzania - streszczenie Griffina
Zarządzanie i praca menedżera-skrypt
Struktury komunikacji
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download