warunki-integracji

advertisement
Warunki integracji: - s. syntetyczna- wspólne modele struktury danych;
- spójność semantyczna- takie same reguły interpretacji danych wymienianych między obiektami
przekazującymi te dane;
- spójność funkcjonalna- powiązania modułów systemów obsługujących różne funkcje;
- spójność techniczna- dane przekazywane są bezpośr przez kanał transmisji między określonymi
procesami w różnych systemach lub pośród poprzez maszynowe nośniki danych.
Wykład - logiczna jednostka pracy
Hurtownie danych-praca zaliczeniowa oraz prezentacja na wykład.
Bazy danych-pytania i odpowiedzi
Obiektowe Bazy Danych-opracowanie
Dostęp do baz danych poprzez WWW-opracowanie
Zarządznie produkcją i usługami-opracowane zagadnienia
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards