warunki-integracji

advertisement
Warunki integracji: - s. syntetyczna- wspólne modele struktury danych;
- spójność semantyczna- takie same reguły interpretacji danych wymienianych między obiektami
przekazującymi te dane;
- spójność funkcjonalna- powiązania modułów systemów obsługujących różne funkcje;
- spójność techniczna- dane przekazywane są bezpośr przez kanał transmisji między określonymi
procesami w różnych systemach lub pośród poprzez maszynowe nośniki danych.
Wykład - logiczna jednostka pracy
Hurtownie danych-praca zaliczeniowa oraz prezentacja na wykład.
Bazy danych-pytania i odpowiedzi
Obiektowe Bazy Danych-opracowanie
Dostęp do baz danych poprzez WWW-opracowanie
Zarządznie produkcją i usługami-opracowane zagadnienia
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download