Warszawa, dnia 28 sierpnia 2009 roku

advertisement
Warszawa, dnia 28 sierpnia 2009 roku
CZAS PRACY PRACOWNIKÓW OCHRONY
WYKONUJĄCYCH ZADANIA Z BRONIĄ OBIEKTOWĄ
Prośba jednego z członków naszego Związku „o przesłanie dokumentu,
z którego wynika sugestia Policji o 12-to godzinnym czasie pracy pracowników
ochrony „ skłoniła nas do upublicznienia odpowiedzi w tej kwestii.
W powyższej sprawie dokonaliśmy ustaleń u Pani kom. Katarzyny Olejnik Naczelnik
Wydziału Nadzoru Policji nad SUFO w Komendzie Głównej Policji.
Pani Naczelnik stwierdziła, że oficjalnego dokumentu Policji w tej sprawie
nie ma a problem dotyczy jedynie pracowników ochrony wykonujących zadania
ochrony z bronią obiektową.
Odnośnie czasu pracy pracownika ochrony obowiązują generalnie zapisy kodeksu
pracy.
Jak potwierdziła jednak Pani Naczelnik, ze względu na szczególny charakter pracy
wykonywanej przez pracownika ochrony z bronią obiektową, Komendant Główny
Policji przekazał zalecenia Komendantom Wojewódzkim, aby przy uzgadnianiu
planów ochrony znalazły się zapisy, by czas pracy pracowników ochrony z bronią
obiektową nie przekraczał 12 godz. na dobę.
Stanowisko to znalazło wyraz między innymi w „Metodyce uzgadniania planów
ochrony, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie”, dokumencie
zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji ( vide str. 9) www.policja.pl
W przypadku wykonywania przez pracownika zadań z bronią obiektową na
obszarach, w obiektach i urządzeniach nie podlegających obowiązkowej ochronie
zalecenia, aby czas pracy nie przekraczał 12 godz. na dobę, przekazywane są w
trybie nadzoru Policji nad SUFO.
Rozmowę z Panią Naczelnik ze strony Związku przeprowadziła Anna Korus – pracownik Biura
Zarządu.
Download