Zadanie

advertisement
Zadanie 19.12, 19.13, 19.14
Połącz odpowiednimi relacjami tabele w bazie:
 taksowki.mdb ,
 szpital.mdb,
 urządzenia_peryferyjne.mdb
znajdującej się na dołączonej płycie. Określ rodzaj relacji
Zadanie 19.15, 19.16
 Zaprojektuj relacyjną bazę danych wspomagającą pracę firmy kurierskiej. W bazie powinny być przechowywane
informacje o przesyłkach, w tym o nadawcy i odbiorcy, dacie i czasie nadania i odbioru; o pracowniku
realizującym zlecenie oraz o wartości przesyłki i pobranej opłacie.
 W skład relacyjnej bazy danych wspomagającej pracę zakładu gastronomicznego wchodzą następujące tabele
i pola: Produkty (Identyfikator, Nazwa, Cena jednostkowa, Wartość kaloryczna), Składniki potraw (Potrawa,
Produkt, Masa), Potrawy (Identyfikator, Nazwa, Opis, Typ). Utwórz tabele w środowisku ACCESS, połącz
odpowiednimi relacjami oraz określ rodzaj relacji
Zadanie 19.17 19.18 19.19 19.20 19.21 19.22
 Zaprojektuj relacyjną bazę danych (tabele, pola, właściwości pól, relacje) umożliwiającą przechowywanie
informacji o podziale administracyjnym kraju na województwa, powiaty i miasta.
 Zaprojektuj relacyjną bazę danych (tabele, pola, właściwości pól, relacje) umożliwiającą przechowywanie
informacji o podziale geopolitycznym świata na kontynenty i państwa oraz zawierającą dane o największych
miastach (nie tylko stolicach).
 Zaprojektuj relacyjną bazę danych (tabele, pola, właściwości pól, relacje) umożliwiającą przechowywanie
informacji potrzebnych do pracy biblioteki (czytelnicy, woluminy, dane o wypożyczeniach i zwrotach).
 Zaprojektuj relacyjną bazę danych wspomagającą pracę wypożyczalni samochodów. W bazie powinny być
przechowywane informacje o samochodach, klientach i wypożyczeniach.
 Zaprojektuj relacyjną bazę danych wspomagającą pracę zakładu optycznego. W bazie powinny być
przechowywane informacje o zamówieniach: klient, oprawa, rodzaj i charakterystyka szkła, data zamówienia i
jego realizacji.
 Zaprojektuj relacyjną bazę danych wspomagającą pracę przedszkola. W bazie powinny być przechowywane
informacje o dzieciach, nauczycielach, grupach przedszkolnych i opłatach za przedszkole. Na podstawie bazy
powinniśmy uzyskać informacje, do jakiej grupy należy dziecko, kto jest wychowawcą oraz czy rodzice regularnie
opłacali pobyt dziecka w przedszkolu (jakie kwoty wpłacali w danym miesiącu).
Download