Prezentacja 2

advertisement
Treści multimedialne - kodowanie,
przetwarzanie, prezentacja
Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski
informatyka +
1
BAZY DANYCH I SQL
A PTAKI POLSKIE
(KTO PYTA NIE BŁĄDZI)
Andrzej Ptasznik
2
Bazy danych są wszędzie
• Bazy danych są wszędzie
• Gromadzimy różne dane
• Zapotrzebowanie na gromadzenie danych
stale rośnie
• W jakim celu gromadzimy dane?
• Wspieranie codziennej działalności
• Sprawozdawczość i archiwizacja
• Analiza, analiza, analiza!!!
• ???
3
Zacznij od … bazy
• Dziedzina problemu
• Technologia
• Projekt bazy danych
• Rejestracja danych
• Wykorzystanie bazy danych - analiza
4
Bazy danych opisują różne dziedziny
• Każda baza danych jest obrazem pewnej
rzeczywistości(dziedziny problemu)
• Najczęściej wykorzystywane są bazy danych
oparte na modelu relacyjnym
• Podstawą modelu relacyjnego jest pojęcie
tabeli
• Wniosek : W relacyjnych bazach danych
odwzorowujemy dziedzinę problemu za
pomocą dwuwymiarowych tabel
5
Ptaki polskie
6
Dziedzina problemu
Formułujemy problem :
Chcemy rejestrować obserwacje ptaków na
obszarze Polski
Zadanie :
Zaprojektować odpowiednia bazę danych
Krok pierwszy :
Rozpoznanie dziedziny problemu
7
Technologia
Do
tworzenia bazy danych o nazwie
„PtakiPolskie” wykorzystamy technologię
MS SQL Server 2012 Express Edition
Technologia dostępna darmowo nawet do
zastosowań komercyjnych
MS SQL Server 2012 jest najczęściej
wykorzystywaną technologią przy realizacji
nowych projektów
8
Projektujemy bazę danych
Fakt 1 – Z rozpoznania dziedziny problemu
wynika, że gatunki ptaków są łączone w
rodziny a rodziny w rzędy
Przykładowa
zawartość
Struktura tabeli
IdRzedu
1
2
3
4
5
6
Klucz
podstawowy
NazwaPL
blaszkodziobe
brodzace
nury
pełnopłetwe
perkozy
wróblowe
NazwaLac
Anseriformes
Ciconiiformes
Gaviiformes
Pelecaniformes
Podicipediformes
Passeriformes
Typy danych
9
Projektujemy bazę danych cd.
Wymaganie : Rodziny ptaków są gromadzone w
rzędy
Klucz obcy
IdRodziny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NazwaPL
bocianowate
czaplowate
drozdowate
ibisowate
jaskółkowate
jemiołuszkowate
kaczkowate
krukowate
łuszczaki
nury
perkozy
pliszkowate
sikory
skowronki
wróblowate
NazwaLac
Ciconiidae
Ardeidae
Turdidae
Threskiornithidae
Hirundinidae
Bombycillidae
Anatidae
Corvidae
Fringillidae
Gaviidae
Podicipedidae
Motacillidae
Paridae
Alaudidae
Passeridae
IdRzedu
2
4
6
4
6
6
1
6
6
3
5
6
6
6
6
Wiersz z tabeli Rzedy
10
Projektujemy bazę danych cd.
11
Projektujemy bazę danych cd.
Fragment bazy danych opisujący podział
administracyjny w Polsce
12
Projektujemy bazę danych cd.
Baza danych do rejestracji obserwacji ptaków w Polsce
13
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards