Otwarte Dane Publiczne

advertisement
Otwarte Dane Publiczne
szansą dla nowoczesnej administracji
Otwarte Dane
-
uporządkowane
opisane
opublikowane
łatwe do wykorzystania
Przykład:
Tworzenie raportu
Przykład: Tworzenie raportu
Kopiuj - wklej
RAPORT
Skan przepisany
ręcznie
Wniosek
o udostępnienie
informacji
publicznej
Przykład: Tworzenie raportu
Kopiuj - wklej
RAPORT
Skan przepisany
ręcznie
Wniosek
o udostępnienie
informacji
publicznej
Dlaczego
otwieramy dane?
- Sprawna wewnętrznie administracja
- Wysokiej jakości usługi publiczne
- Partycypacja
Co chcemy osiągnąć?
Przykłady
Przykład:
Wewnętrzna kontrola jakości
Przykład:
Załatwianie spraw w każdym
urzędzie
Przykład:
Centralne Repozytoria Danych
Wizualizacje
Raporty
Narzędzia
Otwieramy dane! Jak?
Otwieramy dane! Jak?
Jakie są bariery?
“Brudne” dane
Jakie są bariery?
Dużo pracy, brak natychmiastowego efektu
Jakie są bariery?
Brak wyszkolonego personelu i koordynacji
Jakie są bariery?
Mało lub brak otwartych zasobów
Rozwiązania o zamkniętych źródłach?
Jakie są bariery?
PROCESY
Procesy
Otwarte miasta
Polityka otwartych danych
- Podpis prezydenta
- Zespół ds. OD
Koordynacja
Edukacja
- Wymóg publikowania OD
Otwarte miasta
Polityka otwartych danych
-
Długi proces
Duży efekt
Stabilne rozwiązania
Wysoka jakość
Otwarte miasta
Polityka otwartych danych
?
Open
Goverment
Partnership
Nowoczesna administracja opiera się
na wysokiej jakości danych,
usługach publicznych i partycypacji
Krzysztof Madejski
[email protected]
epf.org.pl
mojepanstwo.pl
kodujdlapolski.pl
Download