część i - Rabieski

advertisement
rabieski
W PROGRAMIE KLINIKA XP
INSTRUKCJA
CZĘŚĆ I
USTAWIENIE RABIESKI JAKO DOMYŚLNEJ ZAWIESZKI
Z poziomu Administratora
Programu uruchamiamy
Funkcję „OPCJE...”
PKT. 1
Wybieramy zakładkę „LECZENIE” → „ZWIERZĘTA”
PKT. 2
Klikamy w przycisk „ZAWIESZKI DLA PSÓW OPISUJĄCE SZCZEPIENIE”
PKT. 3
Po kliknięciu na listę zawieszek z opisem
szczepienia wybieramy pozycję
„RABIESKI”
PKT. 4
Dla prowadzenia ewidencji tzw.
krótkiego numeru - bez wpisu do bazy
findmypet.eu - wybieramy funkcję:
„PROSTY NUMER”
Dla prowadzenia ewidencji numerów z
możliwością rejestracji w bazie
findmypet.eu - wybieramy opcję:
„NR LECZNICY-ROK-NUMER”
Aby znacząco ułatwić proces rejestracji,
zaznaczmy: „DOPISYWAĆ ROK DLA
NUMERÓW” oraz „DOPISYWAĆ NR
LECZNICY” i w polu po prawej
wpisujemy środkowe cztery cyfry
numeru identyfikatora:
14-XXXX-0001
– jest to stały numer lecznicy.
Później podczas szczepienia wystarczy tylko
podać ostatnie 4 cyfry, będące kolejnym
numerem szczepienia – pierwsza i druga część
numeru zostanie dodana automatycznie.
PKT. 5
W celu przesyłania zawieszek do bazy danych findmypet.eu należy zaznaczyć
pole „PO WPISANIU NUMERU ZAWIESZKI PRZESYŁAĆ DANE DO BAZY ZAWIESZEK:”
oraz wybrać opcję „RABIESKI”
Zmiany zostaną zapisane po kliknięciu w przycisk „OK”
CZĘŚĆ II
DODAWANIE NR RABIESKI DO EWIDENCJI W PROGRAMIE ORAZ PRZESYŁANIE DO
BAZY DANYCH FINDMYPET.EU
Podczas szczepienia klikamy w przycisk „ZAPISZ NR ZAWIESZKI”
Sprawdzamy czy pola „NR LECZNICY” oraz „ROK” są poprawne.
W polu „NUMER”wpisujemy TYLKO NR SZCZEPIENIA czyli OSTATNIE 4 CYFRY
numeru na Rabiesce. Tylko tak wpisany numer pozwoli na późniejsze
bezproblemowe odnalezienie Rabieski w Bazie.
Aby zapisać dane w programie i przesłać informacje do bazy findmypet - klikamy
przycisk „ZAPISZ I PRZEŚLIJ DO BAZY RABIESKI”
Aby zapisać dane w programie, bez przesyłania do bazy findmypet – klikamy
przycisk: „OK”
Download