Instrukcja

advertisement
Kluczowe Instrukcje:
1. RST: Naciśnij przycisk RST do przełącznika
włączania i wyłączania, naciśnij klawisz RST na
Stan wyłączanie raz, aby włączyć, na mocy w stanie gotowości, naciśnij klawisz RST
przez trzy sekundy i przytrzymać, a następnie będzie on wyłączony.
2. Ustaw:
A: Naciśnij przycisk SET, aby wejść w ustawienia sterowania temperaturą, naciśnij
▲
lub
▼
Przycisk do regulacji, naciśnij
▲
lub
▼
przycisk przez trzy sekundy i przytrzymaj
aby wejść w tryb regulacyjny szybki, należy ponownie nacisnąć przycisk SET, aby zakończyć ustawianie
tryb.
B: Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez trzy sekundy, aby wejść do menu systemowego
Ustawienia, naciśnij
▲
lub
▼
przycisk, aby wybrać menu ekranowego, naciśnij przycisk SET
raz przycisk, aby wprowadzić odpowiednie ustawienia parametrów, naciśnij
▲
lub
▼
do
dostosować parametry potrzebne do modyfikacji, po jego regulację, naciśnij
klawisz RST, aby wyjść, lub wyjścia jako opóźnienie systemu w ciągu 5 sekund.
▲
: Klawisz
▼
: W dół
? Instrukcja obsługi:
Stan LED Opis:
PRACA
światła na lewej stronie ekranu służy jako wskaźnik pracy
światła, migające jest wskazanie opóźnienie chłodzenia lub ogrzewania, jeśli dioda jest
zawsze, to oznacza, że jest w stanie chłodzenia lub ogrzewania.
ZESTAW
Światło po lewej stronie świeci ekran służy jako wskaźnik ustawienia
światła, jeżeli dioda LED jest zawsze na to wskazuje to na stan ustawienia.
,
Instrukcje funkcyjne:
naciśnij
RST
Klucz do otwarcia termostatu na TH
e stan uruchomione, naciśnij ten klawisz
przez 3 sekundy, po czym termostat może być wyłączony.
?
Chłodzenie, funkcja ogrzewania:
Tryb chłodzenia:
Gdy zmierzona temperatura jest wyższa lub równa
wartość zadana + histereza przekaźnik odbiera aby rozpocząć produkcję; Kiedy
Zmierzona temperatura poniżej zadanej wartości, przekaźnik wyłączyć i zamknąć wyjście.
Tryb ogrzewania:
Gdy zmierzona temperatura jest wyższa lub równa
ustawiona wartość, przekaźnik wyłączony, wyłącz wyjście; Gdy mierzona
temperatury poniżej zadanej wartości - histerezy, przekaźnik odbiera na rozpoczęcie
wydajność.
Przykład ustawienia: Jeśli jest ustawione na tryb ogrzewania, ustawić temperaturę do 25 ° C
stopni, histereza jest ustawiona na 5, a następnie, gdy zmierzona temperatura jest
większa niż lub równy 25 stopni, przekaźnik znajduje się zamknąć wyjście.
Gdy temperatura spada poniżej 20 stopni, podnieś przekaźnik znowu do
rozpocząć produkcję.
Przykład ustawienia: Jeśli jest ustawione na tryb chłodzenia, ustawić temperaturę do 25 ° C
stopni, histereza jest ustawiona na 5, a następnie, gdy zmierzona temperatura jest
poniżej 25 stopni, przekaźnik jest wyłączony, zamknąć wyjście. Kiedy
temperatura jest wyższa lub równa 30 ° C, należy podnieść przekaźnik ponownie
rozpocząć produkcję.
?
Chłodzenie, ciepło
ing ustawienie trybu:
Naciśnij przycisk "SET" i przytrzymać dłużej niż 3 sekundy, aby wejść do ekranu menu,
Ekran pojawia się "HC" kod, naciśnij przycisk "SET", aby wyświetlić tryb pracy,
wciśnij "
▲
"Lub"
▼
"Ustawić wyświetlanie, C oznacza tryb chłodzenia oznacza H
Tryb ogrzewania.
?
Funkcja histerezy:
Ustawienie histerezy ogranicza maksymalny interwał między otwarciem i
zatrzymania, maszyna ta minimalna przerwa między otwarciem i zatrzymywania jest
1? Maksymalna wynosi 15?.
?
Ustawienia Histereza:
Naciśnij przycisk "SET" i przytrzymać dłużej niż 3 sekundy, aby wejść do ekranu menu,
z"
▲
"Lub"
▼
"Klucz dopasowany do ekranu, pojawiając się kod" D ", naciśnij
"SET", aby wyświetlić ustawioną wartość histerezy, naciśnij "
▲
"Lub"
▼
"Klucz do regulacji
parametry.
?
Temperatura funtion kalibracji:
Gdy istnieje rozbieżność między temperaturą pomiarową i standardu
temperatury, należy użyć funkcji kalibracji temperatury sprawiają, że urządzenie
wyceny wartości zgodne z normą temperaturze, po
temperatura kalibracji = Before temperatury kalibracji + wartość kalibracji
(Wartość kalibracji może być liczbą dodatnią, liczba ujemna i 0).
?
Ustawienia kalibracji temperatury:
Naciśnij przycisk "SET" i przytrzymać dłużej niż 3 sekundy, aby wejść do ekranu menu,
z"
▲
"Lub"
▼
"Klucz dopasowany do ekranu, występując" CA kod ", naciśnij
"SET", aby wyświetlić ustawienia kalibracji temperatury, naciśnij "
▲
"Lub"
▼
"klawisz
dostosowanie parametrów.
Na przykład: Gdy mierzymy temperaturę sondy wynosiła 25 stopni, to
wyświetla 25 stopni jak CA jest 0, wyświetla 26 stopni jak CA 1,
wyświetla 24 stopni jak CA
1. Funkcja ta jest stosowana powszechnie
gdy sonda nie można zmierzyć bezpośrednio mierzonego obiektu. Dla
Przykładem kładziemy sondę na zewnątrz kubka do mierzenia jej wodę
temperatura, musimy dostosować parametry CA powodu upału
Utrata kubka tak, że temperatura silnika może być zgodne
z temperaturą kubka.
? Opóźnienie Ochrony Funtion:
W trybie chłodzenia, pierwszym włączeniu zasilania, gdy wartość mierzona powyżej
wartość zadana + wartość histerezy, The machin
e nie będzie natychmiast rozpocząć chłodzenie, to
musi ustawić czas opóźnienia, a następnie maszyna może pracować, aby rozpocząć chłodzenie; kiedyś
Odstęp pomiędzy dwoma schładzania jest większa od czasu zwłoki, maszyna
Natychmiast rozpoczyna chłodzenie, gdy przerwa pomiędzy dwoma chłodzenia jest mniejsza niż
czas opóźnienia, maszyna musi uruchomić
pozostały czas opóźnienia, aby rozpocząć chłodzenie.
Czas opóźnienia jest uruchamiany w celu obliczenia od zatrzymania maszyny. Opóźnienie
czas grzania jest tak samo jak w trybie chłodzenia.
Uwaga: Zaleca się, że tylko urządzenia, które używają chłodzenia kompresora
korzystać z funkcji opóźnionego startu, użytkownik którzy nie potrzebują funkcji opóźnienia startu
należy ustawić ten parametr na 0.
?
Ochrona Opóźnienie Otoczenie:
Naciśnij przycisk "SET" i przytrzymać dłużej niż 3 sekundy, aby wejść do ekranu menu,
z"
▲
"Lub"
▼
"Klucz dopasowany do ekranu, występując" PT "kod, naciśnij
"SET", aby wyświetlić ustawioną wartość opóźnienia, a następnie naciśnij "
▲
"Lub"
▼
"klucz do
dostosować parametry.
?
Wyżej i niżej
Funkcje dopuszczalne:
Ustawienie HS i LS ograniczyć zakres nastawy temperatury punktu kontrolnego, na
Przykład: HS jest ustawiony na +15, LS jest ustawiony na -10, temperatura sterowania może być tylko
regulować w zakresie od -10 do +15, gdy temperatura sterowania do -10 następnie naciśnij
"
▼
"Klucz, wyświetlacz pozostanie na statusie -10 i nie zmniejszy, kiedy
Regulacja temperatury do +15 następnie naciśnij "
▲
"Klucz, zostaną wyświetlone na
stan 15 i nie incease. Jeżeli zadana poza tym zakresem, to musi
najpierw zmienić wartość HS i LS, to można osiągnąć.
?
Górna i dolna granica ustawienia:
Naciśnij przycisk "SET" i przytrzymać dłużej niż 3 sekundy, aby wejść do ekranu menu,
z"
▲
"Lub"
▼
"Klucz dopasowany do ekranu, występując" HS "lub" LS "kodu,
nacisnąć klawisz "SET", aby wyświetlić górną lub dolną granicę ustawić wartość, a następnie naciśnij
"
▲
"Lub"
▼
"Klucz do regulacji parametrów. HS oznacza górną granicę. LS środki
dolna granica.
Download