Table of contents

advertisement
Kieszonkowy telewizor DVB-T 3.5’
Model: TFT-370
Instrukcja obsługi
Spis treści
1 Zdjęcie kieszonkowego telewizora ........ Error!
Bookmark not defined.
2 OBSŁUGA URZĄDZENIAError! Bookmark
not defined.
2.1
Włączanie/wyłączanie ................ Error!
Bookmark not defined.
2.2
Zmiana kanałówError! Bookmark not
defined.
2.3
Kontrola poziomu głośności ....... Error!
Bookmark not defined.
2.4
Lista programówError! Bookmark not
defined.
2.5
Pod-menu ........................................... 3
2.6
Kasowanie kanałówError! Bookmark
not defined.
2.7
Resetowanie ....................................... 4
3 Ustawienia urządzeniaError! Bookmark not
defined.
3.1
Skanowanie krajuError!
Bookmark
not defined.
3.2
Skanowanie ręczneError! Bookmark
not defined.
3.3
Ustawienia systemowe ............... Error!
Bookmark not defined.
3.4
Ustawienia wyświetlacza ............ Error!
Bookmark not defined.
3.5
Ustawienia fabryczne ................. Error!
Bookmark not defined.
3.6
Wersja. Error! Bookmark not defined.
1
4 Korzystanie z bateriiError! Bookmark
defined.
5 Dane techniczneError!
Bookmark
defined.
not
not
2
1
Zdjęcie kieszonkowego telewizora
Przycisk menu
Przycisk zasilania / Przycisk powrót
Kanał +
Kanał Głośność +
Głośność Przycisk potwierdzenia
Gniazdo DC
Gniazdo słuchawkowe
3
2
OBSŁUGA URZĄDZENIA
2.1
Włączanie/wyłączanie
Włączanie zasilania: Naciśnij przycisk
sekundy, w celu włączenia urządzenia.
oraz przytrzymaj przez 3
Wyłączanie zasilania: Naciśnij przycisk
wyświetli się komunikat:
oraz przytrzymaj przez 3,
Naciśnij przycisk OK w celu wyłączenia urządzenia.
2.2
Zmiana kanałów
Naciśnij przyciski ▲▼ w celu zmiany kanału +/-.
2.3
Kontrola poziomu głośności
Naciśnij przyciski
głośności.
2.4
+/-
w celu zwiększenia lub zmniejszenia poziomu
Lista programów
Naciśnij przycisk
w trybie TV/Radia w celu wyświetlenia listy
kanałów / stacji radiowych oraz naciśnij przyciski ▲▼ w celu wyboru kanału
/ stacji radiowej, następnie naciśnij przycisk OK w celu zatwierdzenia.
2.5
Pod-menu
Naciśnij przycisk OK w trybie TV/Radia w celu wejścia do pod-menu, jak
pokazano poniżej:
Przesuń kursor oraz naciśnij przycisk OK w celu ustawienia funkcji,
następnie naciśnij przyciski kierunkowe w celu zmiany funkcji. Naciśnij
przycisk
w celu powrotu oraz opuszczenia pod-menu.
4
2.6
Kasowanie kanałów
W trybie odtwarzania TV lub radia naciśnij przycisk
w celu
wyświetlenia lisy kanałów / stacji radiowych oraz naciśnij przycisk
/ ,
system wyświetli komunikat “Czy chcesz skasować bieżący kanał”.
Wybierz ”yes - tak” w celu skasowania zaznaczonego kanału.
2.7
Resetowanie
Jeżeli odtwarzacz nie działa prawidłowo, za pomocą ostrego przedmiotu
wciśnij przycisk reset. System urządzenia zostanie zrestartowany a urządzenie
zostanie wyłączone.
3
Ustawienia urządzenia
Naciśnij przycisk
poniżej:
3.1
w celu przejścia do menu ustawień, jak pokazano
Skanowanie kraju
Ustaw kursor na ikonie
, następnie naciśnij przycisk OK w celu
rozpoczęcia SKANOWANIA KRAJU, w zależności od ustawień kraju w
menu ustawień.
3.2
Skanowanie ręczne
Ustaw kursor na ikonie
następnie naciśnij przycisk OK w celu
rozpoczęcia SKANOWANIA RĘCZNEGO; możesz ręcznie ustawić
początkową oraz końcową częstotliwość.
5
3.3
Ustawienia systemowe
Ustaw kursor na ikonie
następnie naciśnij przycisk OK w celu zmiany
ustawień systemowych. Edytować można region, strefę czasową, język OSD
oraz opcje LCN.
3.4
Ustawienia wyświetlacza
Ustaw kursor na ikonie
następnie naciśnij przycisk OK w celu zmiany
ustawień wyświetlacza. Edytować można jasność, kontrast, nasycenie oraz
format wyświetlacza LCD.
3.5
Ustawienia fabryczne
Ustaw kursor na ikonie
następnie naciśnij przycisk OK. w celu
przywrócenia urządzenia do ustawień fabrycznych.
3.6
Wersja
Ustaw kursor na ikonie
następnie naciśnij przycisk OK w celu
wyświetlenia informacji o wersji urządzenia.
4
Korzystanie z baterii
Ostrzeżenia
Podczas pierwszego użycia urządzenia, w celu przedłużenia
żywotności baterii, naładuj baterię 3 pierwsze razy przez przynajmniej
8 godzin. Urządzenie może lekko się nagrzewać podczas pracy. Jest to
zjawisko normalne. Wyłącz urządzenie jeżeli nie jest ono używane
przez dłuższy okres. Urządzenie zostanie automatycznie wyłączone
przy niskim poziomie baterii.
Uwaga



Nie używaj baterii nie zgodnej z danymi technicznymi urządzenia.
W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje ryzyko
wybuchu. Wymieniaj baterie tylko na baterie tego samego lub
odpowiadającego typu.
W celu ładownia baterii, urządzenie powinno być wyłączone.
Po wyłączeniu urządzenia, ładuj baterię za pomocą zasilacza
AC/DC.
6
Uwaga

Zasilacz AC/DC zmienia napięcie z sieci domowej 100V-240V,
do napięcia o wartości 5V/2A. Istnieje ryzyko poparzenia w
przypadku użycia nieprawidłowego zasilacza AC/DC.
5
Dane techniczne
Dane techniczne
Tuner cyfrowy TV
Antena
Wyświetlacz
IO
Przyciski
Bateria
Wymiary
Waga
Certyfikat
Moduł DVB-T
Wbudowana elastyczna antena do obioru stacji
cyfrowych stacji telewizyjnych wraz z dźwiękiem
Wyświetlacz TFT-LCD 3.5" o rozdzielczości
320*240
- Gniazdo słuchawkowe
- Gniazdo wejścia DC
- Przycisk resetowania
- Przycisk poziomu głośności
- Przycisk nawigacyjny
- Przycisk menu
- Przycisk wyjścia, włączania/wyłączania
Litowa, przeznaczona do ponownego ładowania
(2400 mAh, 3,7 V)
- obsługa do DTV 4 godzin (w trybie
słuchawkowym)
117 x 75 x 16,1 mm
165 g z baterią
CE, RoHS
Dane techniczne oprogramowania
Funkcje DVB-T
Język
Skanowanie
kanałów
Obsługa cyfrowej telegazety, EPG, napisów.
Angielski
Skanowanie kraju / Skanowanie ręczne
Lista akcesoriów
Instrukcja obsługi
Zasilacz AC / DC
1X
1X
7
Download