EPW-2-24-KI-805-1 - eltronik

advertisement
0602
KARTA
INFORMACYJNA
EPW-2-24-KI-805-1
Elektroniczny przekaźnik zwłoczny
typu EPW-2-24(54,110V)
ZASTOSOWANIE:
Q
Elektroniczne przekaźniki zwłoczne są przeznaczone do zastosowania
w układach z pokładową siecią prądu stałego, o napięciu 24 V, 54 V lub 110 V.
Służą do działania z określonym opóźnieniem przy wyłączaniu w układach
automatyki i sterowania w wagonach kolejowych. Umożliwiają przełączanie
obwodów prądu przemiennego o napięciu znamionowym 230 V. Przeznaczone
do użytkowania wewnątrz wagonów kolejowych, w komunikacji krajowej
i międzynarodowej.
0602
OPIS:
Przekaźnik zwłoczny jest wykonany z wykorzystaniem cyfrowych układów
scalonych serii CMOS. Napięcie zasilania jest dostarczane do układu stabilizatora
zapewniającego stałe warunki zasilania, niezależne od wahań napięcia zasilania
wagonu i temperatury otoczenia. Układ zasilania jest zabezpieczony przed
uszkodzeniem wskutek przyłączenia zasilania o niewłaściwej biegunowości.
Elementem wykonawczym jest przekaźnik elektromagnetyczny. Na obudowie są
umieszczone zaciski do przyłączenia zasilania i obwodów wykonawczych.
Oznaczenie zacisków podano na obudowie i przedstawiono na rysunku. Ustawienia
styków przedstawiono w sytuacji, gdy przekaźnik nie jest zasilany.
W przekaźniku EPW ze zwłoką czasową przy wyłączaniu, przyłączenie do
zacisków „+” i „-” napięcia zasilania nie spowoduje żadnej reakcji przekaźnika.
Przyłączenie do zacisku „S” napięcia zbliżonego do napięcia zacisku „+” spowoduje
przełączenie styków wykonawczych. Zmiana napięcia na zacisku „S” do wartości
zbliżonej do „-” spowoduje uaktywnienie zwłoki czasowej i po tym czasie przekaźnik
powróci do stanu wyjściowego.
37
92
15
22,5
45
4,5
110
120
DANE TECHNICZNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
znamionowe napięcie zasilania UN……..……….….…………...24 V d.c.
dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania ......(od 0,6 do 1,25) UN
znamionowy prąd obciążenia styków ..................................16 A/250 V
zwłoka czasowa …………………………………………..wg zamówienia
dokładność realizowania zwłoki czasowej …...…………..…….. ± 10 %
pobór prądu zasilania …………………………….………………..< 0.2 A
obciążalność obwodów wykonawczych …..………………...……….8 A
zewnętrzna temperatura pracy …..klasa T3 wg PN-EN 50155 p. 2.1.2
masa ……………………...…………………………………….……..200 g
• wymiary …………………………....…………120 mm x 48 mm x 61 mm
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru …………..EPZ-WTO-800-1
PPPiH ELTRONIK Sp. z o.o. ul. Lelewela 4B 61-409 POZNAŃ
tel. (+48) 61 830 42 01, 61 839 92 44, 61 839 92 49, fax. 61 830 65 02
http://www.eltronik.pl e-mail: [email protected]
Download